Bagaimana Gamification Menggalakkan Prestasi dan Penglibatan Pelajar

Paige Puntillo

Paige Puntillo

Bagaimana Gamification Menggalakkan Prestasi dan Penglibatan Pelajar

Sebagai pendidik, kami sentiasa mencari cara untuk melibatkan pelajar kami di dalam kelas dan membantu mereka mencapai kejayaan. Satu kaedah pengajaran yang telah mendapat populariti kebelakangan ini adalah gamifikasi dalam bilk darjah.

Gamification adalah alat pengajaran yang boleh menggalakkan prestasi pelajar dengan memberikan pelajar rasa pencapaian selapas menjawab soalan dengan betul. Pergabungan mekanik permainan seperti bintang, lencana dan leaderboard dalam gamifikasi boleh digunakan untuk mendorong pelajar untuk terus terlibat dalam proses pembelajaran dan berusaha untuk mencapai objektif kelas yang ditetapkan oleh guru.

Dalam artikel ini, kami akan meneroka cara gamifikasi untuk menggalakkan prestasi dan penglibatan pelajar dalam bilik darjah.

Faedah Gamifikasi

Gamifikasi menggunakan mekanik dan teknik permainan untuk menggalakkan penyertaan dan penglibatan pelajar dalam bilk darjah. Gamifikasi mempunyai banyak faedah yang boleh membantu pelajar mencapai keputusan akademik yang lebih baik.

 • Motivasi dan penglibatan
  • Gamifikasi meningkatkan penglibatan pelajar dengan menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan interaktif. Pergabungan elemen permainan seperti bintang, tahap dan ganjaran, pelajar menjadi lebih melabur dalam pembelajaran mereka dan lebih berminat untuk belajar.
Ganjaran gamifikasi menggalakkan penyertaan & kemajuan pelajar
 • Persaingan dan kerjasama
  • Gamifikasi menggalakkan persaingan dan juga kerjasama dalam kalangan pelajar. Apabila pelajar bersaing antara satu sama lain atau bekerjasama dalam pasukan, mereka lebih berminat untuk mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti dan perbincangan di bilik darjah. Ini boleh meningkatkan kemahiran komunikasi dan sosialisasi pelajar, semangat kerjasama dan kemahiran menyelesaikan masalah.
 • Penetapan Objektif
  • Gamifikasi boleh membantu pelajar menetapkan dan mencapai objektif. Pelajar boleh menjejaki prestasi mereka melalui elemen permainan seperti lencana atau tahap, dan memjadi lebih sedar tentang kekuatan dan kelemahan mereka. Oleh itu, mereka boleh memberi tumpuan kepada bidang kelemahan yang memerlukan penambahbaikan. Ini boleh membawa kepada peningkatan kesedaran diri dan rasa pencapaian apabila mereka mencapai objektif mereka.
 • Meningkatkan kemahiran pemikiran kritis
  • Apabila pelajar terlibat dalam aktiviti pembelajaran gamifikasi, mereka sering membangunkan kemahiran penting untuk pembangunan pelajar termasuk kemahiran penyelesaian masalah, kerjasama dan pemikiran kritis. Macam dalam permainan, peserta perlu menyelesaikan masalah yang kompleks, bekerjasama untuk mencapai objektif, dan berfikir secara kritis.
 • Peluang untuk mengamalkan konsep
  • Pelajaran gamifikasi boleh memberi pelajar peluang untuk berlatih dalam persekitaran tekanan rendah. Dengan mempelajari dan mengaplikasikan konsep dalam format permainan, pelajar boleh membuat kesilapan tanpa risau tentang pernilaian atau kehukuman. Ini membolehkan mereka belajar daripada kesilapan mereka dan mendalami pemahaman mereka tentang konsep yang diajarkan.
 • Alat penilaian untuk guru
  • Akhir sekali, gamifikasi juga boleh menjadi alat yang berguna untuk guru. Ia menjadikan penilaian prestasi pelajar lebih menarik dan interaktif.

Bagaimana Gamification Meningkatkan Prestasi Pelajar

Teknik gamifikasi menjadi semakin popular sesama pendidik kerana ia terbukti untuk meningkatkan prestasi dan penglibatan pelajar. Berikut adalah beberapa cara gamifikasi boleh meningkatkan prestasi pelajar.

1. Objektif pembelajaran yang jelas & penjejakan prestasi

Teknik gamifikasi boleh digunakan untuk menetapkan objektif pembelajaran yang jelas untuk pelajar dan membantu mereka menjejaki prestasi sendiri. Apabila pelajar mempunyai idea yang jelas tentang apa yang perlu dicapai, mereka akan lebih berokus dan bermotivasi untuk belajar. Selain itu, pembahadian bjektif pembelajaran kepada tugas yang lebih kecil, boleh membantu pelajar memahami langkah yang perlu diambil untuk mencapai objektif mereka.

2. Ganjaran

Salah satu cara utama gamifikasi menggalakkan penyertaan pelajar adalah dengan pemberian rasa pencapaian. Penawaran ganjaran kepada pelajar lepas merka mencapai objektif tertentu boleh membantu pelajar berasa bangga dan ingin mencapai lebih tinggi. Perasaan pencapaian ini seterusnya boleh meningkatkan motivasi mereka dan menggalakkan mereka untuk terus berusaha ke arah matlamat mereka.

3. Mengukuhkan tingkah laku pembelajaran yang positif

Selain itu, gamifikasi juga menggalakkan penyertaan pelajar dengan pengukuhan tingkah laku pembelajaran yang positif. Penawaran ganjaran untuk tingkah laku seperti persiapan kerja rumah tepat pada masanya, pengambilan bahagian dalam perbincangan kelas dan pertanyaan soalan boleh membantu pelajar membangunkan tabiat yang baik dan tingkah laku pembelajaran yang positif. Tingkah laku seperti ini boleh menggalakkan lagi kemajuan pelajar dengan membantu pelajar kekal fokus pada matlamat mereka.

4. Pembelajaran yang menyeronokkan melalui aktiviti interaktif

Gamification meningkatkan penglibatan dan motivasi pelajar untuk belajar dengan menjadikan pembelajaran lebih interaktif dan menyeronokkan. Melalui pergabungan aktiviti dan elemen interaktif, seperti permainan pendidikan, kuiz, cabaran dan ganjaran, gamifikasi boleh membantu pelajar kekal berminat dan melabur dalam proses pembelajaran, tidak kira kesukaran bahan pengajaran dan pembelajaran.

Podium Gamifikasi ClassPoint

Contoh gamifikasi yang digunakan dalam bilik darjah

Gamification telah berjaya digunakan dalam bilik darjah untuk menggalakkan penyertaan pelajar. Contohnya, ClassPoint, alat presentasi pengajaran menggunakan gamifikasi untuk melibatkan pelajar dan menggalakan penyertaan dalam bilik darjah ClassPoint kebelakangan baru menambah sistem ganjaran gamifikasi dalam PowerPoint yang menggabungkan elemen seperti bintang , tahap dan lencana untuk menjejak kemajuan dan menggalakkan penyertaan pelajar.

Contoh sistem pengurusan bilik darjah gamifikasi yang lain termasuk Classcraft . Classcraft membolehkan guru mencipta bilik darjah bertemaan fantasi di mana pelajar boleh memperoleh mata dan ganjaran untuk tingkah laku positif and prestasi baik. Pelajar juga boleh bekerjasama dalam pasukan untuk mengalahkan “raksasa” dan bos bilik darjah.

Kesimpulan

Kesimpulannya, gamifikasi adalah strategi yang berkesan untuk menggalakkan penyertaan, meningkatkan prestasi dan penglibatan pelajar di dalam bilik darjah. Melalui penetapan matlamat yang jelas dan pergabungan elemen permainan dalam bilk darjah, termasuk ganjaran dan insentif, pendidk boleh menjadikan pembelajaran lebih menyeronokkan dan memotivasikan kepada pelajar dengan mudah.

Kami menjemput semua guru untuk mencuba teknik gamifikasi di dalam bilik darjah supaya anda juga dapat melihat kesan positif gamifikasi atas tingkah laku dan prestasi pelajar anda. Ketahui lebih lanjut tentang gamifikasi ClassPoint dalam Microsoft PowerPoint, dan alami peningkatan motivasi & penglibatan pelajar dalam pengajaran dan pembelajaran anda.

Paige Puntillo

About Paige Puntillo

I’m Paige, a part of the global marketing team at ClassPoint. With education and experience in both marketing and education, EdTech is my jam! When I’m not working I’m probably starting new DIY projects or chilling with my cat!

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.