Panduan Gaya Pengurusan Bilik Darjah: Cari Yang Paling Sesuai

Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew

Panduan Gaya Pengurusan Bilik Darjah: Cari Yang Paling Sesuai

Pernahkah anda mengalami masa, tidak kira betapa kerasnya anda cuba melaksanakan alat pengajaran yang inovatif dan aktiviti interaktif, penglibatan dan penyertaan pelajar nampaknya tetap rendah?

Masalahnya 😵 💫

Pendidik sering bergelut dengan cabaran membentuk persekitaran pembelajaran yang produktif dan kondusif, walaupun selepas seolah-olah melakukan segala yang mereka mampu dalam kapasiti mereka. Masalahnya ialah penyelesaian untuk membina bilik darjah yang berkesan dan diurus dengan baik tidak terletak pada alat, rancangan pelajaran, atau aktiviti; sebaliknya, ia bergantung pada gaya pengurusan bilik darjah yang digunakan oleh guru.

Apa yang membezakan bilik darjah yang kurang dijalankan dari persekitaran bilik darjah yang berkesan, di mana pelajar mencapai potensi penuh mereka, adalah gaya pengurusan bilik darjah yang paling sesuai dengan keperluan guru dan pelajar. Mempunyai gaya pengurusan bilik darjah yang betul adalah seperti mencari teman seumur hidup yang sama ada akan membuat atau memecahkan masa depan pelajar anda. Ya, ia adalah serius.

Penyelesaiannya 😌

Sama ada anda baru mengajar atau anda telah menubuhkan gaya pengurusan bilik darjah anda sendiri, panduan komprehensif ini berfungsi sebagai panduan untuk meletakkan asas yang kukuh atau melihat semula gaya pengurusan bilik darjah semasa anda. Mari kita mulakan!

Apakah Gaya Pengurusan Bilik Darjah

Gaya pengurusan bilik darjah adalah pendekatan yang digunakan oleh pendidik untuk mewujudkan dan mengekalkan persekitaran pembelajaran yang kondusif dan produktif untuk pelajar. Fikirkan mereka sebagai teknik dan satu set prinsip panduan yang membezakan satu pelajaran dari yang lain.

Gaya pengurusan bilik darjah biasanya berbeza-beza berdasarkan:

 • Tahap kawalan guru
 • Tahap penglibatan guru
 • Tahap penglibatan pelajar
 • Peranan guru dimainkan
 • Kehadiran dan ketiadaan peraturan bilik darjah
Gaya Pengurusan Bilik Darjah

Gaya pengurusan bilik darjah boleh berbeza-beza berdasarkan kepercayaan dan falsafah guru mengenai pengajaran dan pembelajaran. 4 gaya pengurusan bilik darjah yang paling popular adalah: gaya pengurusan bilik darjah autoritarian, berwibawa, permisif dan memanjakan. Semua gaya pengurusan bilik darjah ini boleh mempunyai kelebihan dan kekurangan yang ketara terhadap hasil pembangunan dan pendidikan pelajar, seperti yang akan kita lihat kemudian.

Kepentingan Gaya Pengurusan Bilik Darjah

Gaya pengurusan bilik darjah mempunyai kesan yang mendalam terhadap trajektori masa depan pelajar. Pertimbangkan perbezaan ketara antara bilik darjah di mana seorang guru secara aktif melibatkan pelajar dalam aktiviti membuat keputusan dan pembelajaran, dan di mana guru telah kehilangan semangat untuk mengajar, meninggalkan pelajar untuk menjaga diri mereka sendiri. Antara senario ini yang anda percaya menawarkan peluang yang lebih baik kepada pelajar pada masa depan yang lebih cerah? Sudah tentu yang pertama, bukan?

Berikut adalah 3 sebab utama mengapa gaya pengurusan bilik darjah memainkan peranan penting dalam membentuk persekitaran pembelajaran:

 • Persekitaran Pembelajaran yang Kondusif: Gaya pengurusan bilik darjah yang berkesan mewujudkan persekitaran yang selamat dan bermotivasi di mana pelajar merasa dihormati, dihargai dan terbuka untuk berkongsi pendapat mereka. Ini adalah motivator terkuat bagi pelajar untuk mengambil bahagian secara aktif dalam pembelajaran mereka sendiri.
 • Hubungan Guru-Pelajar: Gaya pengurusan bilik darjah yang berkesan menggalakkan hubungan guru-pelajar yang positif berdasarkan kepercayaan dan rasa hormat, yang membawa kepada komunikasi dua hala, budaya kelas yang positif dan akhirnya, hasil pembelajaran yang lebih baik.
 • Persediaan untuk Kemahiran Dunia Sebenar: Akhirnya, gaya pengurusan bilik darjah yang berkesan mengajar pelajar kemahiran hidup yang berharga seperti tanggungjawab, rasa hormat, disiplin, kerja berpasukan, dan kemahiran sosial-emosi yang boleh digunakan di luar bilik darjah.

Baca lebih lanjut mengenai kepentingan pengurusan bilik darjah dan strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan di sini.

Apakah gaya pengurusan bilik darjah anda?

Semasa anda melalui senarai, anda mungkin menghadapi gaya pengurusan bilik darjah yang telah anda cuba, atau anda mungkin mempunyai kecenderungan peribadi. Walau bagaimanapun, kami menggalakkan anda untuk mengekalkan minda terbuka dan mempertimbangkan merit setiap gaya secara objektif sebelum membuat keputusan.

Senarai ini disusun berdasarkan tahap penglibatan dan kawalan yang diperlukan oleh seorang guru. Mari kita mulakan dengan gaya pengurusan bilik darjah yang memerlukan tahap kawalan atau penglibatan yang tinggi daripada seorang guru.

Sekilas Pandang Semua Gaya ⚡️ Pengurusan Bilik Darjah

GayaTahap Kawalan GuruTahap Penglibatan GuruTahap Penglibatan PelajarProKontra
AutoritarianTinggiTinggiRendah· Struktur Jelas
· Jangkaan yang jelas
Kurangkan Gangguan
· Pembangunan Kemahiran Terjejas
· Kesan Emosi Negatif
· Kurang Kebolehsuaian
AutoritatifTinggiTinggiTinggi· Rasa tanggungjawab
· menghormati keperibadian
· Pembangunan Kemahiran
Persediaan untuk Dunia Sebenar
· Memakan masa
· Kerumitan
Ahli tingkah lakuTinggiTinggiRendah· Disiplin yang cekap
· Kurangkan Gangguan
Kemajuan yang boleh diukur
· Jangka pendek, Fokus Ekstrinsik
· Autonomi Terhad dan Pematuhan Maksimum
Kesan Emosi Negatif
KerjasamaSederhanaTinggiTinggi· Meningkatkan Kerja Berpasukan dan Kemahiran Sosial
· Rasa pemilikan
· Memupuk Keterangkuman
· Memakan masa
· Potensi Konflik
· Sukar untuk menampung pelajar pemalu
DemokratikSederhanaTinggiTinggi· Keterangkuman
· Menggalakkan Pemikiran Kritikal
· Hubungan Positif
· Memakan masa
· Konflik yang berpotensi.
· Sukar untuk menampung pelajar pemalu
MontessoriRendahRendahTinggi· Autonomi dan Kemerdekaan
· Pembelajaran Amali
· Arahan Individu
· Latihan Guru
· Intensif Sumber
· Tidak mempunyai ujian standard
MemanjakanKanRendahTinggiTinggi· Keselamatan dan Keselamatan
· Hubungan Guru-Pelajar Positif
Kreativiti yang dipertingkatkan
· Sisihan daripada Penyampaian Pelajaran
· Potensi untuk huru-hara
· Kekurangan Persediaan untuk Situasi Dunia Sebenar
PermisifRendahRendahTinggi· Kebebasan Bersuara
· Pembelajaran Individu
· Kekurangan Struktur
· Potensi untuk Pelucutan Senjata
· Terlepas Peluang Pembelajaran
· Akauntabiliti Terhad
Kesukaran Peralihan
Gaya Pengurusan Bilik Darjah

8 Gaya Pengurusan Bilik Darjah Teratas

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Autoritarian/Komander

Tahap Kawalan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Rendah

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Autoritarian

Gaya pengurusan bilik darjah autoritarian adalah gaya pengurusan bilik darjah yang paling dominan di mana guru mempunyai kawalan penuh ke atas bilik darjah, dengan penglibatan dan autonomi pelajar yang minimum. Gaya pengurusan bilik darjah ini berpusat di sekitar peraturan dan struktur yang telah ditetapkan. Dalam bentuk yang paling tegar gaya pengurusan bilik darjah ini, ketidakpatuhan terhadap peraturan yang ditetapkan boleh menyebabkan langkah disiplin.

Kelebihan:

 • Struktur yang jelas: Mewujudkan persekitaran bilik darjah berstruktur dengan rasa tertib yang jelas.
 • Jangkaan yang jelas: Menyediakan peraturan dan jangkaan pelajar yang jelas dan jelas.
 • Meminimumkan Gangguan: Tahap kawalan yang tinggi yang terlibat dalam gaya pengurusan bilik darjah ini membawa kepada gangguan atau penyimpangan bilik darjah yang minimum.

Keburukan:

 • Pembangunan Kemahiran Terjejas: Guru autoritarian biasanya memihak kepada pengajaran sehala, regurgitatif, tidak menggalakkan pemikiran kritis dan pemikiran bebas, serta pembelajaran kolaboratif, menghalang perkembangan kemahiran ini dengan betul.
 • Kesan Emosi Negatif: Bilik darjah autoritarian boleh membawa kepada pengalaman emosi negatif untuk pelajar, seperti kebimbangan, ketakutan, atau kebencian, serta kurang motivasi dalam pembelajaran.
 • Kekurangan Kebolehsuaian: Sifat tegar pengurusan autoritarian tidak dapat menampung gaya pembelajaran yang pelbagai atau keperluan individu, tidak dapat dielakkan menyebabkan sesetengah pelajar merasa terpinggir atau ketinggalan.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Bilik Darjah Ini

 • Kuliah
 • Arahan Langsung
 • Latihan dan lembaran kerja
 • Bacaan
 • Projek Yang Diarahkan Oleh Guru
 • Eksperimen yang diarahkan oleh guru
 • Kuiz dan Ujian
Kecuali ada alasan yang menarik, adalah dinasihatkan untuk mengelakkan pelaksanaan sistem pengurusan bilik darjah autoritarian. Adalah baik untuk melaksanakan peraturan dan pengajaran gaya kuliah, tetapi penting untuk mengimbangi struktur dengan peluang untuk penglibatan pelajar, pembelajaran aktif, dan kerjasama.

Gaya Pengurusan Bilik Darjah yang Berwibawa / Panduan

Tahap Kawalan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah yang Berwibawa

Sama seperti guru yang menggunakan gaya pengurusan bilik darjah autoritarian, guru yang menggunakan gaya pengurusan bilik darjah yang berwibawa mengekalkan tahap kawalan yang tinggi di dalam bilik darjah mereka.

Walau bagaimanapun, pengajar berwibawa sentiasa menyeimbangkan antara arahan yang diarahkan oleh guru dan penyertaan pelajar yang aktif. Pendekatan ini membolehkan autonomi dan suara pelajar didengar dalam suasana berstruktur, mematuhi peraturan yang ditetapkan semasa mengambil bahagian secara aktif di dalam bilik darjah. Pendekatan ini telah menunjukkan bahawa peraturan dan autonomi pelajar bukan entiti yang saling eksklusif, dan dengan komunikasi yang berkesan dan pengukuhan positif, kedua-duanya boleh wujud secara harmoni.

Kelebihan:

 • Rasa tanggungjawab: Gaya pengurusan berwibawa menggalakkan kebebasan untuk mengambil pemilikan pembelajaran mereka, memupuk rasa tanggungjawab di kalangan pelajar.
 • Menghormati Keperibadian: Gaya pengurusan berwibawa menghormati keperibadian setiap pelajar, yang membolehkan mereka menyatakan diri mereka dalam rangka garis panduan yang ditetapkan.
 • Pembangunan Kemahiran: Pelajar membangunkan kemahiran penting seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah, dan komunikasi yang berkesan apabila digalakkan untuk mengambil bahagian dalam perbincangan kelas dan proses membuat keputusan.
 • Persediaan untuk Dunia Sebenar: Pelajar lebih bersedia untuk situasi dunia sebenar di mana mereka menavigasi peraturan dan jangkaan semasa menjalankan pertimbangan mereka sendiri.

Keburukan:

 • Memakan Masa: Melaksanakan gaya pengurusan berwibawa memerlukan komunikasi dan kerjasama yang kerap dengan pelajar, serta responsif terhadap maklum balas mereka, yang boleh memakan masa.
 • Kerumitan: Menguruskan bilik darjah yang berwibawa boleh menjadi lebih kompleks daripada menggunakan gaya autoritarian yang lebih tegar kerana guru mesti terus menyesuaikan diri dan bertindak balas terhadap keperluan pelajar.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Seminar Socratic
 • Perdebatan
 • Projek Kumpulan
 • Think-Pair-Share
 • Simulasi Interaktif
 • Perbincangan Bilik Darjah
 • Persembahan Pelajar
 • Pembelajaran Berasaskan Masalah
Untuk menjadi guru gaya berwibawa yang berjaya, amalkan menetapkan jangkaan dan peraturan yang jelas dengan pelajar anda, pada masa yang sama menghargai input dan maklum balas pelajar anda dan terbuka kepada cadangan.

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Behaviorist / Penguat

Tahap Kawalan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Rendah

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Behaviorist

Gaya pengurusan bilik darjah tingkah laku adalah satu lagi pendekatan berpusatkan guru yang menekankan penggunaan ganjaran dan akibat untuk membentuk dan mengubah suai tingkah laku pelajar.

Sama seperti gaya pengurusan bilik darjah autoritarian, gaya tingkah laku menekankan pentingnya peraturan dan akibat yang jelas melalui sistem ganjaran dan hukuman. Walau bagaimanapun, berbeza dengan gaya pengurusan bilik darjah autoritarian, gaya tingkah laku tidak memotivasi tingkah laku pelajar semata-mata berdasarkan ketakutan, dan ia juga lebih fleksibel ketika datang ke penguatkuasaan peraturan.

Dalam gaya ini, peraturan dikuatkuasakan secara konsisten dan digunakan sebagai tetulang positif untuk tingkah laku yang diingini sambil memohon akibat bagi yang tidak diingini.

Kelebihan:

 • Disiplin yang cekap: Pelajar menyedari akibat tindakan mereka, yang membawa kepada disiplin kelas yang lebih baik.
 • Kurangkan Gangguan: Gangguan minimum di dalam bilik darjah membolehkan penyampaian pelajaran yang lebih lancar.
 • Kemajuan yang Boleh Diukur: Penggunaan ganjaran dan akibat dalam pengurusan tingkah laku juga membolehkan pengukuran kemajuan pelajar dan peningkatan tingkah laku yang lebih jelas.

Keburukan:

 • Jangka Pendek, Fokus Ekstrinsik: Pengurusan tingkah laku cenderung untuk menangani tingkah laku segera tetapi terlepas mempromosikan pembangunan watak jangka panjang atau motivasi intrinsik.
 • Autonomi Terhad dan Pematuhan Maksimum: Autonomi pelajar, kreativiti, dan pemikiran kritikal adalah terhad kerana mereka memberi tumpuan kepada mematuhi jangkaan luaran.
 • Kesan Emosi Negatif: Penggunaan akibat dan ganjaran boleh membawa kepada pengalaman emosi negatif, seperti kebimbangan, ketakutan, atau kebencian, sama seperti gaya autoritarian.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Arahan Langsung
 • Sistem Token
 • Pengukuhan positif (ganjaran untuk tingkah laku yang diingini)
 • Masa Keluar
 • Kos tindak balas (kos tingkah laku yang tidak sesuai)
 • Intervensi tingkah laku

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Kolaboratif / Fasilitator

Tahap Kawalan Guru: Sederhana

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Kolaboratif

Gaya pengurusan bilik darjah kolaboratif memberi penekanan yang kuat untuk memupuk rasa komuniti dan tanggungjawab bersama di kalangan pelajar dan guru. Dalam gaya ini, peraturan bilik darjah, jangkaan dan norma adalah hasil kerjasama antara guru dan pelajar.

Pengajaran sebahagian besarnya berdasarkan kerja kolaboratif, perbincangan dan projek kumpulan. Majlis atau jawatankuasa pelajar juga boleh ditubuhkan untuk memudahkan komunikasi antara pelajar dan guru. Untuk menjadi guru gaya kolaboratif yang berjaya, anda boleh cuba melaksanakan lebih banyak projek kumpulan dan aktiviti pembelajaran koperasi, serta pengajaran dan penilaian rakan sebaya di dalam bilik darjah untuk menggalakkan kerja berpasukan dan kerjasama.

Kelebihan:

 • Meningkatkan Kerja Berpasukan dan Kemahiran Sosial: Pengurusan bilik darjah kolaboratif menggalakkan pelajar untuk bekerjasama dan bekerjasama, membangunkan kemahiran sosial dan komunikasi yang kuat.
 • Rasa Pemilikan: Pelajar membangunkan rasa pemilikan dan tanggungjawab terhadap persekitaran bilik darjah, yang membawa kepada peningkatan penglibatan.
 • Memupuk Keterangkuman: Pengurusan bilik darjah kolaboratif menggalakkan keterangkuman dan nilai-nilai yang berbeza pendapat dan suara.

Keburukan:

 • Memakan Masa: Proses membuat keputusan kolaboratif boleh memakan masa, berpotensi menjejaskan penyampaian pelajaran.
 • Potensi Konflik: Perbezaan pendapat dan konflik mungkin timbul semasa aktiviti kolaboratif, yang memerlukan campur tangan daripada guru.
 • Sukar untuk Menampung Pelajar Pemalu: Tidak semua pelajar mungkin berasa selesa menyatakan pendapat mereka dalam suasana kolaboratif.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Projek Kumpulan
 • Pembelajaran Koperasi
 • Pengajaran dan Penilaian Rakan Sebaya
 • Perbincangan Kolaboratif
 • Majlis Pelajar atau Jawatankuasa
 • Simulasi Interaktif
 • Pembelajaran Perkhidmatan dan Projek Pembinaan Komuniti
 • Cabaran Penyelesaian Masalah
Petua pro: Gunakan Pemilih Nama ClassPoint untuk meletakkan pelajar ke dalam kumpulan dan Pemasa ClassPoint untuk menjejaki aktiviti dan projek kumpulan yang anda jalankan.

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Demokratik / Pemimpin Demokratik

Tahap Kawalan Guru: Sederhana

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Demokratik

Gaya pengurusan bilik darjah yang demokratik boleh dilihat sebagai subset gaya pengurusan bilik darjah kolaboratif.

Sama seperti masyarakat demokratik, gaya pengurusan bilik darjah demokratik dibina berdasarkan prinsip kesaksamaan, pengambilan keputusan bersama, dan penglibatan aktif. Tidak seperti pendekatan autoritarian dan tingkah laku, guru bekerjasama dengan pelajar untuk mewujudkan peraturan bilik darjah, jangkaan, dan akibat dalam gaya pengurusan bilik darjah demokratik.

Untuk menjadi guru gaya demokratik yang berjaya, anda boleh menggalakkan pelajar untuk menyuarakan pendapat mereka, mengambil bahagian dalam perbincangan, dan mengambil pemilikan pengalaman pembelajaran mereka melalui pengundian kelas, perbincangan dan aktiviti.

Kelebihan:

 • Keterangkuman: Suara setiap pelajar didengar, memupuk rasa keterangkuman dan menghormati kepelbagaian.
 • Menggalakkan Pemikiran Kritikal: Oleh kerana pelajar terlibat secara aktif dalam membentuk budaya bilik darjah dan pembelajaran mereka, mereka digalakkan untuk berfikir secara kritis, dengan itu meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan analisis mereka.
 • Hubungan Positif: Guru dapat membina hubungan positif dengan pelajar berdasarkan kepercayaan, rasa hormat, dan komunikasi terbuka.

Keburukan:

 • Memakan masa: Pembuatan keputusan kolaboratif dan perbincangan terbuka boleh memakan masa, berpotensi menjejaskan penyampaian pelajaran.
 • Potensi Konflik: Perbezaan pendapat di kalangan pelajar boleh membawa kepada konflik yang memerlukan pengantaraan dan penyelesaian yang teliti.
 • Sukar untuk Menampung Pelajar Pemalu: Tidak semua pelajar mungkin berasa selesa menyatakan pendapat mereka di dalam bilik darjah yang demokratik.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Pengundian Bilik Darjah
 • Seminar Socratic
 • Projek Kumpulan
 • Perdebatan
 • Cabaran Penyelesaian Masalah
 • Majlis Pelajar atau Jawatankuasa
 • Tugasan yang direka oleh pelajar
 • Pembelajaran Berasaskan Minat
 • Pengajaran dan Penilaian Rakan Sebaya
Petua pro: Gunakan tinjauan pantas dan kuiz interaktif ClassPoint untuk melibatkan diri dengan pelajar anda dan memastikan mereka terlibat dalam pelajaran anda.

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Montessori / Penemu

Tahap Kawalan Guru: Rendah

Tahap Penglibatan Guru: Rendah

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Montessori

Gaya pengurusan bilik darjah Montessori didasarkan pada falsafah pendidikan Maria Montessori, menekankan pembelajaran berpusatkan pelajar dan serba boleh. Di bilik darjah Montessori, guru hanya berfungsi sebagai fasilitator, menawarkan bimbingan dan sumber sambil membolehkan pelajar meneroka dan belajar mengikut kadar mereka sendiri, berdasarkan minat dan motivasi intrinsik mereka. Guru biasanya menggunakan bahan Montessori yang direka khas alat dan sumber pendidikan untuk menyokong perkembangan kanak-kanak di pelbagai domain, termasuk kemahiran kognitif, deria, dan motor.

Beberapa bahan Montessori biasa termasuk Menara Merah Jambu, Manik Emas Montessori, Abjad Boleh Alih, dan bahan Sensorial seperti Tangga Luas dan Rod Merah, antara lain. Setiap bahan berfungsi untuk tujuan pendidikan tertentu dan menggalakkan penemuan diri dan penerokaan. Kebanyakan program Montessori bermula di peringkat Awal Kanak-kanak dan berterusan melalui peringkat Menengah.

Kelebihan:

 • Autonomi dan Kemerdekaan: Gaya Montessori mengutamakan pembelajaran berpusatkan pelajar, memupuk rasa autonomi, kemerdekaan dan pembelajaran kendiri yang kuat.
 • Pembelajaran Hands-On: Di bilik darjah Montessori, pelajar terlibat dalam banyak aktiviti langsung dan pengalaman yang menggalakkan penerokaan dan penyelesaian masalah.
 • Arahan Individu: Gaya Montessori membolehkan arahan dan penemuan individu mengikut kadar pelajar sendiri.

Keburukan:

 • Latihan Guru: Melaksanakan pendekatan Montessori memerlukan latihan guru khusus, dan mungkin tidak sesuai untuk semua guru.
 • Intensif Sumber: Bilik darjah Montessori memerlukan bahan dan sumber tertentu, yang mungkin tidak dapat dilaksanakan untuk semua sekolah.
 • Kekurangan Ujian Standard: Gaya Montessori sering tidak mempunyai ujian atau gred standard, yang boleh mencabar apabila beralih ke tetapan pendidikan tradisional.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Aktiviti Sensorial
 • Aktiviti Kemahiran Hidup Praktikal
 • Bahan Matematik dan Bahasa
 • Ekspresi Seni dan Kreatif
 • Kerja Individu dan Kumpulan Kecil
 • Penerokaan Alam Semula Jadi dan Luar
 • Persidangan Pimpinan Pelajar

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Memanjakan/Pemboleh Pemerkasaan

Tahap Kawalan Guru: Rendah

Tahap Penglibatan Guru: Tinggi

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Yang Memanjakan

Gaya pengurusan bilik darjah yang memanjakan dicirikan oleh tahap penglibatan guru yang tinggi tetapi tahap kawalan yang minimum. Dalam gaya ini, guru mengutamakan membina hubungan guru-pelajar dan kesejahteraan emosi pelajar.

Guru sering dilihat sebagai tokoh yang mesra walaupun dengan kuasa yang berkurangan. Pelajar diberi kebebasan yang besar untuk menyatakan diri mereka dan mengambil inisiatif dalam pembelajaran mereka. Kurikulum pengajaran juga fleksibel dan boleh disesuaikan berdasarkan minat pelajar.

Kelebihan:

 • Keselamatan dan Keselamatan: Pelajar di dalam bilik darjah yang memanjakan berasa selamat untuk bersuara kerana hubungan positif mereka dengan guru.
 • Hubungan Guru-Pelajar Positif: Sifat tidak formal dan mudah didekati guru yang memanjakan dengan mudah menggalakkan kepercayaan dan komunikasi terbuka di dalam bilik darjah.
 • Kreativiti yang dipertingkatkan: Memupuk kreativiti dan ekspresi diri yang lebih besar di kalangan pelajar tanpa kekangan.

Keburukan:

 • Penyimpangan dari Penyampaian Pelajaran: Kekurangan struktur dan kawalan boleh menyebabkan pelajaran yang tidak produktif dan tidak jelas, menghalang hasil pembelajaran.
 • Potensi untuk Kekacauan: Penekanan berlebihan terhadap kebebasan dan kawalan minimum boleh menyebabkan kekacauan dan kekeliruan di dalam bilik darjah, dan masalah disiplin.
 • Kekurangan Persediaan untuk Situasi Dunia Sebenar: Kelonggaran yang berlebihan mungkin tidak mencukupi menyediakan pelajar untuk persekitaran dunia sebenar di mana peraturan, jangkaan, dan sempadan lebih jelas dan kurang fleksibel.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Projek Kreatif
 • Aktiviti dan Perbincangan Yang Dipimpin Oleh Pelajar
 • Pembelajaran Penerokaan
 • Laluan Pembelajaran Fleksibel
 • Pembelajaran Berasaskan Projek
 • Penilaian Direka Pelajar
 • Masa membaca dan menulis percuma

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Permisif / Penyokong Kebebasan

Tahap Kawalan Guru: Rendah

Tahap Penglibatan Guru: Rendah

Tahap Penglibatan Pelajar: Tinggi

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Permisif

Sama seperti gaya pengurusan bilik darjah yang memanjakan diri, gaya pengurusan bilik darjah yang permisif mengutamakan tahap kebebasan dan autonomi yang tinggi di kalangan pelajar. Pengurusan bilik darjah yang memanjakan semua lapisan kawalan di dalam bilik darjah dan pada dasarnya membolehkan pelajar kebebasan penuh mengikuti kecenderungan mereka sendiri, kerana peraturan dan peraturan tidak hadir.

Tidak seperti guru yang memanjakan, seorang guru permisif mengambil pendekatan lepas tangan, tidak mengutamakan penyediaan pelajaran, dan sangat bergantung pada aktiviti yang tidak sempurna untuk mengisi masa kelas.

Kelebihan:

 • Kebebasan Bersuara: Pelajar tidak mempunyai sekatan dalam ekspresi diri.
 • Pembelajaran Individu: Dengan peraturan dan sekatan yang lebih sedikit, pelajar mungkin mempunyai lebih banyak fleksibiliti untuk meneruskan laluan pembelajaran peribadi, memenuhi kekuatan dan minat mereka.

Keburukan:

 • Kekurangan Struktur: Ketiadaan peraturan dan struktur yang jelas boleh menyebabkan kekacauan dan kekeliruan di dalam bilik darjah, serta masalah disiplin.
 • Potensi untuk Disengagement: Sesetengah pelajar mungkin terlepas atau tidak peduli dalam bilik darjah permisif, kerana mereka mungkin tidak merasa dicabar atau bermotivasi.
 • Peluang Pembelajaran Terlepas: Bilik darjah Permisif terlepas peluang pembelajaran yang berharga kerana kekurangan perancangan pelajaran, menghalang pelajar daripada mencapai potensi penuh mereka.
 • Akauntabiliti Terhad: Pelajar di bilik darjah permisif mungkin tidak mengembangkan rasa akauntabiliti yang kuat dengan jangkaan yang lebih sedikit yang diletakkan pada mereka.
 • Kesukaran Peralihan: Pelajar mungkin berjuang untuk beralih ke persekitaran yang lebih berstruktur dan terikat dengan peraturan, seperti kolej atau tempat kerja.

Aktiviti Bilik Darjah Biasanya Dikaitkan dengan Gaya Pengurusan Ini

 • Projek Kendiri
 • Perbincangan terbuka
 • Penyelidikan Bebas
 • Stesen Pembelajaran Fleksibel
 • Penilaian Dicipta Pelajar
 • Bacaan Berasaskan Pilihan
 • Aktiviti yang Dipimpin Rakan Sebaya
 • Pelan Pembelajaran Individu
 • Projek Penerokaan
Seperti gaya pengurusan bilik darjah autoritarian, yang berada di hujung ketegaran yang melampau, gaya pengurusan bilik darjah permisif berada di hujung fleksibiliti yang melampau. Adalah dinasihatkan untuk mengelakkan pelaksanaan kedua-dua gaya pengurusan bilik darjah dalam pengajaran anda kerana tidak ada faedah yang jelas untuk gaya pengurusan ini.

Petua Memilih Gaya Pengurusan Bilik Darjah Terbaik

Pilihan gaya pengurusan bilik darjah harus sejajar dengan falsafah pendidikan guru, keperluan pelajar, dan persekitaran bilik darjah yang dikehendaki. Memilih gaya yang betul adalah keputusan penting bagi pendidik, kerana ia boleh memberi kesan ketara kepada pengalaman dan hasil pembelajaran untuk kedua-dua guru dan pelajar. Oleh itu, penting untuk memilih dengan bijak berdasarkan matlamat pengajaran anda dan keperluan unik bilik darjah anda.

Gaya Pengurusan Bilik Darjah Tahap Kawalan

Jangan risau, kerana kami telah menyediakan senarai petua dan soalan yang disusun dengan teliti, dicuba dan diuji untuk dipertimbangkan semasa memilih gaya pengurusan bilik darjah:

 • Struktur Keseimbangan dan Kebebasan: Berusaha untuk mencapai keseimbangan antara struktur dan kebebasan di dalam bilik darjah anda. Seperti yang ditunjukkan dalam senarai gaya pengurusan bilik darjah di atas, tidak sesuai untuk pergi untuk keterlaluan di mana terdapat sedikit ruang untuk struktur dan kebebasan. Merangka gaya pengurusan bilik darjah yang menyediakan panduan dan sempadan sambil memberi ruang untuk autonomi pelajar. Jangan teragak-agak untuk menggabungkan elemen dari pelbagai pendekatan dan membuat penyesuaian kepada model konvensional apabila perlu, menyesuaikan strategi anda untuk memenuhi keperluan unik dan dinamik pelajar anda dan konteks pengajaran khusus anda.
 • Kenali Pelajar Anda: Utamakan pelajar anda sebelum perkara lain. Untuk memilih gaya pengurusan bilik darjah yang sesuai untuk kelas anda, mula-mula memahami pelbagai keperluan, personaliti, dan gaya pembelajaran pelajar anda. Dan pertimbangkan bagaimana gaya pengurusan yang berbeza mungkin sejajar dengan keperluan dan ciri mereka.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Apakah yang pelajar saya suka?
 • Assess Your Strengths and Weaknesses: It is not enough to tailor a classroom management style that best fits your students. It is equally important to introspect and assess your own teaching style, recognizing your unique strengths and weaknesses. The goal is to harmonize your innate abilities and instructional preferences with your student needs, creating a seamless and effective educational experience.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Apakah kekuatan dan kelemahan saya sebagai pendidik?
 • Menilai Falsafah Pendidikan Anda: Renungkan falsafah dan nilai pendidikan peribadi anda, dan pilih gaya pengurusan bilik darjah yang paling sesuai dengan kepercayaan anda tentang pengajaran dan pembelajaran, serta kekuatan anda.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Apakah falsafah pengajaran saya?
 • Tetapkan Objektif yang Jelas: Tentukan matlamat dan objektif pendidikan anda untuk kelas anda, dan tentukan matlamat akademik, sosial dan emosi yang ingin anda capai dengan pelajaran anda.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Apakah matlamat pengajaran saya?
 • Demokratik dalam Membuat Keputusan: Untuk mencipta gaya pengurusan bilik darjah yang berkesan, masuk akal untuk melibatkan subjek pengajaran anda – pelajar anda, dalam perbincangan mengenai peraturan dan jangkaan bilik darjah. Mendengar bagaimana mereka mahu budaya bilik darjah dibentuk adalah cara terbaik untuk membantu anda mencari gaya pengurusan bilik darjah yang paling sesuai.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Bagaimanakah saya boleh melibatkan pelajar dalam membuat keputusan?
 • Jadilah Adaptif: Ingat, gaya pengurusan bilik darjah yang anda pilih tidak ditetapkan dalam batu. Jadilah fleksibel dan bersedia untuk menyesuaikan gaya pengurusan anda mengikut keperluan. Situasi atau kelas yang berbeza mungkin memerlukan pendekatan yang berbeza-beza.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Adakah saya bersedia menyesuaikan diri dan berkembang?
 • Measure the Success: Explore different means and metrics to measure the success of your classroom management style and be prepared to apply the insights you have gathered to improve. Identify metrics that hold significance within your specific classroom context, whether it’s gauging student engagement, tracking academic performance, monitoring attention levels, or a blend of these indicators.
  • 💡 Soalan yang perlu dipertimbangkan: Bagaimanakah saya boleh menilai keberkesanan gaya pengurusan saya?
Berikut ialah 20 strategi pengurusan bilik darjah yang berkesan untuk dipadankan dengan gaya pengurusan bilik darjah pilihan anda untuk set bilik darjah untuk berjaya. Jika anda seorang guru yang baru dalam dunia pengajaran, anda mungkin ingin meneroka strategi pengurusan 26 bilik darjah ini untuk guru-guru baru. 

Kesimpulan

Bawa pulang ✅ cepat

 • Elakkan Gaya Ekstrem: Kenali bahawa tidak ada gaya pengurusan bilik darjah yang sesuai untuk semua. Ekstrem, sama ada ia melibatkan kawalan tegar atau kebebasan sepenuhnya, mungkin tidak menghasilkan hasil terbaik untuk pelajar anda.
 • Dengarkan Keperluan Pelajar Anda: Berhati-hati dan dengar keperluan dan keutamaan pelajar anda. Input mereka boleh menjadi tidak ternilai dalam membentuk persekitaran bilik darjah yang memupuk penglibatan dan pembelajaran.
 • Renungkan Falsafah Pengajaran Anda Sentiasa renungkan falsafah dan kekuatan pengajaran anda dan bersedia untuk menyesuaikan gaya pengurusan bilik darjah anda dengan nilai dan objektif teras anda.

Akhir sekali, manfaatkan petua dan panduan yang telah kami kongsi di atas untuk menyesuaikan gaya pengurusan bilik darjah yang bukan sahaja sesuai dengan keperluan anda sebagai pendidik tetapi juga memenuhi pelbagai keperluan pelajar anda. Dengan berbuat demikian, anda bersedia untuk mewujudkan persekitaran pembelajaran yang inklusif, menarik, dan produktif.

Dalam dunia pendidikan dinamik, fleksibiliti dan kebolehsuaian adalah kunci. Luangkan peluang untuk memperbaiki pendekatan pengajaran anda, sentiasa ingat matlamat utama: untuk memberikan pengalaman pendidikan yang menyokong, memperkayakan, dan memuaskan untuk pelajar anda.

Zhun Yee Chew

About Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew is the Content Lead at ClassPoint. She aims to empower educators to build engaging classrooms through valuable and innovative content. Zhun is a passionate advocate and leader of educational transformation, as well as an educator. Before joining ClassPoint, she spent her past 7 years spearheading efforts to revolutionize education systems across different countries. She kickstarted an educational NGO, developed innovative solutions and curricula for various programmes, and actively volunteered with various NGOs and rural communities as an educator driving change.

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.