ClassPoint Star 2 คนแรกจาก ClassPoint Thailand

Chinapat Rachrugs

Chinapat Rachrugs

ClassPoint Star 2 คนแรกจาก ClassPoint Thailand

จากกิจกรรม ClassPoint Star ในหัวข้อ ใช้ ClassPoint นักเรียนสนุก การประกวดวิดีโอที่นำ ClassPoint มาใช้ในการสอนซึ่งเราก็ได้ผู้ชนะถึง 2 ท่านด้วยกัน ที่จะให้ทุกคนได้เห็นการนำเครื่องมือ ClassPoint ไปใช้งานอย่างไรในห้องเรียน ให้นักเรียนสนุกและมีส่วนร่วมกับคุณครูได้มากยิ่งขึ้นกัน

เราจะพาทุกคนไปรู้จักทั้งสองท่านกันว่าแต่ละท่านจะมีวิธีการนำ ClassPoint ไปประยุกต์ใช้สอนอย่างไร จะมีไอเดียและทริคอะไรบ้างจากคุณครูทั้งสองท่าน มาติดตามกันค่ะ

ก่อนอื่นเลยเรามาแนะนำคุณครูท่านแรกให้กับทุกคนได้รู้จักกันก่อน

สวัสดีครับ ผมครูทนงค์ศักดิ์ คงศรีลังก์ หรือนักเรียน นักศึกษา เรียกว่า ครูอ้วน สอนประจำแผนกวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ วิทยาลัยเทคนิคนครศรีธรรมราช คติประจำใจคือ “ตัวอย่างที่ดี มีค่ามากกว่าคำสอน”

คุณครูอ้วนมีวิธีการจัดการเรียนการสอนกับนักเรียนอย่างไรบ้าง?

ครูอ้วนจัดการเรียนการสอน รายวิชา คณิตศาสตร์คอมพิวเตอร์ รหัสวิชา 20901-1003 หลักสูตรประกาศยบัตรวิชาชีพ (ปวช.) โดยครูอ้วนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ MIAP โดยกระบวนการสอนแบบ MIAP มี 4 ขั้นตอน ประกอบด้วย

ขั้นที่ 1 ขั้นสนใจปัญหา จูงใจผู้เรียน (Motivation) 

ขั้นที่ 2 ขั้นศึกษาข้อมูล (Information) 

ขั้นที่ 3 ขั้นนำข้อมูลมาทดลองใช้ (Application) 

ขั้นที่ 4 ขั้นสำเร็จผล (Progress) 

ในแต่ละขั้นตอนของกระบวนการสอนแบบ MIAP จะใช้สื่อ PowerPoint ในการอธิบายเนื้อหา และใช้ Classpoint ในการจัดกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการเรียนรู้แบบ Active Learning โดยครูให้นักเรียน นักศึกษา แปลงเลขฐานสิบเป็นฐานต่างๆ ของแต่คนเพื่อส่งเป็นกิจกรรมใน Classpoint และครูยังให้นักเรียน นักศึกษาตอบคำถามในระหว่างการจัดการเรียนการสอนเพื่อตรวจสอบว่า นักเรียน นักศึกษา มีความเข้าใจในเนื้อหาที่ครูสอนหรือไม่?

หลังจากที่ครูสอนเนื้อหาจบในชั่วโมงนั้นๆ ครูสามารถให้นักเรียน นักศึกษา ทำแบบทดสอบ หลังจากที่นักเรียน นักศึกษาทำเสร็จในแต่ละข้อ นักศึกษา จะทราบผลของคะแนนในข้อนั้นทันที และเมื่อทำครบทุกข้อ นักเรียน นักศึกษา ก็จะทราบคะแนนของตัวนักเรียน นักศึกษาเองเพื่อดูความก้าวหน้าและพัฒนาการความรู้ของนักเรียน นักศึกษา

คุณครูรู้จักและใช้งาน ClassPoint มานานแค่ไหนแล้ว และชื่นชอบอะไรใน ClassPoint เป็นพิเศษ?

ผมรู้จักและใช้งาน ClassPoint มาได้ เกือบ 10 เดือนแล้ว ในส่วนของความชอบในการใช้งาน ClassPoint คือ

1.การสร้างแบบทดสอบระหว่างการอธิบายเนื้อหาเพื่อให้ครูได้ทดสอบว่าการจัดการเรียนการสอนและการอธิบายเนื้อหาของครูนั้น นักเรียน นักศึกษา เข้าใจเนื้อหาหรือไม่ 

2.ในการสุ่มชื่อเพื่อทำกิจกรรมกลุ่มหรือให้นักเรียน นักศึกษา ตอบคำถามก็สามารถสุ่มชื่อนักเรียน นักศึกษาได้อย่างสนุกสนาน

3.นักเรียน นักศึกษา สามารถตอบคำถาม และคุณครูดูคำตอบของนักเรียน นักศึกษา แบบสด ๆ หากนักเรียน นักศึกษาทำแบบทดสอบไม่ได้ ครูสามารถทบทวนเนื้อหาในหัวข้อนั้นๆได้ทันที

4.นักเรียน นักศึกษา สามารถส่งคลิปวิดีโอ ส่งคำตอบ หรือเขียนลงในกระดาษตามกิจกรรมต่างๆที่ครูกำหนดในห้องเรียน ระหว่างที่ครูจัดการเรียนการสอน

5. Classpoint สามารถส่งเสริมการจัดการเรียน การสอนแบบ Active Learning ได้เป็นอย่างดี

6. Classpoint สามารถสร้างห้องเรียนได้

มาแนะนำ ClassPoint Star คนที่สองให้กับทุกคนได้รู้จักกัน

สวัสดีค่ะ ชื่อ นางรุ่งทิวา สลากัน จบการศึกษา
– ปริญญาตรี การศึกษาศาสตร์บัณฑิต ธุรกิจศึกษา (การตลาด) มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาโท บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต สาขาการตลาด มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
– ปริญญาเอก ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาบริหารอาชีวะและเทคนิคศึกษา แขนงวิชาวิจัยและพัฒนาหลักสูตร
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ

คุณครูรู้จักและใช้งาน ClassPoint มานานแค่ไหนแล้ว?

ครูรู้จัก classPoint มานานแล้ว โดยได้รู้จักการเพจ facebook และมีการเข้าร่วมการอบรมเพื่อฝึกการใช้งานอย่างต่อเนื่อง และส่งผลงานการใช้งานจนได้รับรางวัลการนำ classpoint ไปจัดกิจกรรมการเรียนรู้ในห้องเรียน

การเรียนการสอนที่ใช้ ClassPoint เป็นเครื่องมือช่วยสอนให้เกิด Active learning กับนักเรียน

นอกจากนั้นดิฉันยังได้เผยแพร่ความรู้การใช้งาน classPoint ให้กับเพื่อนครูในสถานศึกษาผ่านกระบวนการชุมชนการเรียนรู้ทางวิชาชีพ PLC

ชื่นชอบอะไรใน ClassPoint เป็นพิเศษ?

ชอบทุกกิจกรรมเลยค่ะ ทุกเครื่องมือ ชอบหมดค่ะ ชอบเป็นพิเศษ ก็จะเป็น การตอบคำถามแบบ Multiple รายละเอียดกิจกรรมที่ส่งเข้าประกวด เป็นคลิปวิดีโอการจัดกิจกรรมการเรียนรู้โดยใช้แนวคิดเกมมิฟิเคชั่น (Gamification) ด้วย classpoint เพื่อเสริมสร้างแรงจูงใจในการเรียนเรื่องบรรจุภัณฑ์ วิชาหลักการตลาด
ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง วิทยาลัยอาชีวศึกษาสุรินทร์

สามารถดูตัวอย่างห้องเรียนจากผู้เร่วมแข่งขันอื่นๆในหัวข้อ ใช้ ClassPoint สอนนักเรียนสนุก ได้ที่นี่

บทความหน้า ClassPoint Star คนต่อไปจะเป็นใคร และจะมีกิจกรรมอะไรรอทุกคนอยู่ติดตามข่าว ClassPoint ได้ก่อนใครได้แล้วที่กลุ่ม ClassPoint สื่อการสอนโต้ตอบได้

Chinapat Rachrugs

About Chinapat Rachrugs

สวัสดีค่ะ พัชรจาก Inknoe ClassPoint หลายๆ คนคงจะรู้จักกันมาอยู่แล้วจากกลุ่ม ClassPoint สื่อการสอนโต้ตอบได้ ที่เน้นแบ่งปันความรู้หลากหลาย โดยเฉพาะด้านเทคโนโลยีการศึกษา สำหรับพื้นที่ตรงนี้เราจะมาแบ่งปันความรู้ และเทคโนโลยีจากทั้งในและต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง ด้วยเนื้อหาที่เข้มข้นมากขึ้นค่ะ

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.