Cách hủy đăng ký ClassPoint Pro

Sara Wanasek

Sara Wanasek

Cách hủy đăng ký ClassPoint Pro

Nếu cần hủy đăng ký ClassPoint Pro, bạn có thể hủy bất kỳ lúc nào. Sau khi hủy, bạn vẫn có thể tiếp tục sử dụng tài khoản ClassPoint miễn phí bao lâu tùy thích. Xem video bên dưới hoặc làm theo các bước được liệt kê để hủy đăng ký ClassPoint Pro.

Xin lưu ý rằng các Gói ClassPoint Pro được thiết lập trên cơ sở tự động gia hạn. Nếu bạn không hài lòng với gói của mình, chúng tôi có thể giúp bạn thay đổi gói hoặc hủy đăng ký Pro của bạn bất cứ lúc nào.

Bạn cần hủy tài khoản ClassPoint Pro? Không có gì! Chỉ cần làm theo các bước dưới đây.

Bước 1: Nhấp vào Hồ sơ người dùng của bạn

Nhấp vào Hồ sơ người dùng của bạn ở góc trên cùng bên trái của dải băng ClassPoint. Điều này sẽ cung cấp cho bạn thông tin về tài khoản ClassPoint của bạn.

Bước 2: Nhấp vào “Quản lý đăng ký”

Trong phần Liên kết nhanh, hãy nhấp vào liên kết cuối cùng, Quản lý đăng ký . Bạn sẽ được đưa đến trang Đăng ký trong Cài đặt ClassPoint để bắt đầu quá trình hủy bỏ.

Bước 3: Nhấp vào “Hủy đăng ký”

Xem lại chi tiết Đăng ký của bạn và để tiếp tục hủy tài khoản của bạn, hãy nhấp vào liên kết Hủy đăng ký . Sau đó, bạn sẽ được nhắc cung cấp lý do cho yêu cầu.

Bước 4: Chọn Lý do hủy và Xác nhận

Chọn lý do hủy từ danh sách được cung cấp và nhấp vào Tiếp theo. Sau đó, bạn sẽ được nhắc xác nhận việc hủy và được nhắc rằng bạn sẽ bị hạ cấp trở lại phiên bản miễn phí sau ngày thanh toán tiếp theo. Tiếp tục sử dụng các tính năng Pro cho đến ngày đó.

Bước tùy chọn 6: Thu hồi hủy bỏ

Khi bạn đã xác nhận việc hủy, bạn sẽ được đưa trở lại trang Đăng ký với các chi tiết mới về gói của bạn. Nếu tại bất kỳ thời điểm nào bạn muốn tiếp tục sử dụng Pro sau ngày thanh toán tiếp theo, hãy nhấp vào nút Thu hồi hủy gói . Làm theo các bước để xác nhận kích hoạt lại đăng ký của bạn.

Bước tùy chọn 6: Phản hồi!

Nếu bạn có bất kỳ phản hồi nào về những điểm bạn thích về ClassPoint hoặc điểm mà bạn cho rằng ClassPoint có thể cải thiện, hãy gửi ghi chú bằng cách sử dụng nút Phản hồi trên dải băng ClassPoint.

Nếu bạn cần đăng ký lại , bạn có thể làm như vậy bất cứ lúc nào.

Sara Wanasek

About Sara Wanasek

Sara Wanasek is a PowerPoint expert with a deep understanding of education technology tools. She has been writing for ClassPoint for over 3 years, sharing her knowledge and insights in educational technology and PowerPoint to teachers. Her passion extends beyond writing, as she also shares innovative ideas and practical presentation tips on ClassPoint's YouTube channel. If you are looking for innovative ideas and practical tips to elevate your presentations as well as the latest trends in educational technology, be sure to check out it out for a wealth of insightful content.

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.