Thu hút học viên trưởng thành trong một lớp học sôi nổi

Vanessa Tsang

Vanessa Tsang

Thu hút học viên trưởng thành trong một lớp học sôi nổi

Chuỗi hội thảo trực tuyến về ClassPoint trong Lớp học ra mắt lần đầu vào ngày 15 tháng 10 năm 2021 với chủ đề Thu hút người học là người lớn trong một lớp học sôi động. Hội thảo trực tuyến này đã thu hút rất nhiều giảng viên doanh nghiệp và nhà giáo dục người lớn mong muốn tìm hiểu cách thu hút người học trưởng thành trong khi có nhiều nhu cầu cạnh tranh đòi hỏi họ phải đảm nhận các vai trò khác nhau.

Chúng tôi vinh dự được Tiến sĩ Yong Hsin Ning, giảng viên của Đại học Quản lý Singapore và là một doanh nhân cung cấp cho chúng tôi một số hiểu biết về cách thu hút học viên trưởng thành trước những thách thức như vậy.

Tiến sĩ Yong đã dẫn dắt chúng tôi qua hành trình chuyển đổi phương pháp giảng dạy của cô ấy từ lấy giáo viên làm trung tâm sang lấy học sinh làm trung tâm; nhấn mạnh tầm quan trọng của việc khám phá kiến thức đã có của người học và sự cần thiết phải giúp họ kết nối kiến thức đó với nội dung mới (như minh họa trong hình bên dưới). Đây là một sự thay đổi rõ ràng trong mô hình; từ bậc hiền nhân trên sân khấu trở thành người đồng kiến tạo tri thức.

ClassPoint đã giúp như thế nào

Để làm như vậy, Tiến sĩ Yong sử dụng rộng rãi các công cụ EdTech trong các bài học của mình để thu hút người học là người lớn, trích dẫn ClassPoint là một trong những công cụ cô ấy thường xuyên sử dụng trong quá trình giảng dạy.

Khám phá và đánh giá kiến thức trước đó

Trong ví dụ bên dưới, Tiến sĩ Yong đã sử dụng chức năng câu trả lời ngắn của ClassPoint để khám pháđánh giá kiến thức trước đây của người học đồng thời khuyến khích việc học tập hợp tác diễn ra. Trong mỗi nhóm, người học phải thảo luận xem nghiên cứu điển hình đã cho có phải là một thiết kế nghiên cứu tốt hay không và đưa ra các đề xuất cải tiến.

Phản hồi tức thì cho cả giáo viên và học viên

Sau đó, mỗi nhóm tải lên câu trả lời của mình thông qua chức năng câu trả lời ngắn của ClassPoint và nó cho phép các nhóm khác xem, chia sẻ quan điểm của họ và mở rộng cuộc thảo luận.

Người học cũng có thể nhận được phản hồi tức thì từ Tiến sĩ Yong thông qua các công cụ chú thích của ClassPoint như bút đánh dấu và bút.

Gia cố khái niệm

Trong phần nhận xét kết luận của mình, Tiến sĩ Yong nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của việc củng cố các khái niệm thông qua các trải nghiệm trong và ngoài lớp học để học cách gắn bó, như được mô tả trong hình bên dưới.

Bằng chứng về hiệu quả

“Công thức” này đã được chứng minh là rất hiệu quả đối với những học viên trưởng thành của Tiến sĩ Yong, đến nỗi khi họ đánh giá về khóa học, phản hồi về cô ấy và khóa học của cô ấy rất đáng chú ý. Hình dưới đây cho thấy tóm tắt các kết quả hợp nhất.

Nhưng làm thế nào mà Tiến sĩ Yong đã làm điều này một cách hiệu quả đến vậy để thu được những kết quả và phản hồi đáng kinh ngạc như vậy từ những người học của mình? Xem hội thảo trực tuyến tại đây để tìm hiểu. Ngoài ra, hãy tải xuống các trang trình bày đã được chia sẻ với khán giả bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Vanessa Tsang

About Vanessa Tsang

I’m an educator and trainer who’s very passionate about sharing different and fun ways to engage learners. I’ve been interested in creative teaching methods since I was a kid…my favorite movie and inspiration came from Dead Poets Society!

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.