Xây dựng nền tảng vững chắc trong toán học một cách tương tác

Vanessa Tsang

Vanessa Tsang

Xây dựng nền tảng vững chắc trong toán học một cách tương tác

Trẻ em thường được đặc trưng là sôi nổi và mất tập trung. Do đó, thật khó để thu hút và duy trì sự chú ý của trẻ em trong lớp học của chúng tôi.

Trong tập thứ hai của Chuỗi hội thảo trên web về Classpoint trong Lớp học, chúng tôi đã mời cô Vivienn Lee, một giáo viên Toán tiểu học giàu kinh nghiệm chia sẻ cách tạo các bài học Toán tương tác và thu hút sự chú ý của học sinh nhỏ tuổi trong giờ học. Cô ấy đã chia sẻ với chúng tôi các hoạt động học tập có mục đích có thể duy trì sự chú ý khó kiếm được và tăng cường sự tương tác của họ với giáo viên và nội dung học tập.

Khán giả được xem trước cách biến một bài học Toán điển hình thành một bài học hấp dẫn và có khả năng nâng cao hiệu quả học tập. Thông qua thiết kế bài học của cô ấy, đã có nhiều cơ hội để xác định những lỗ hổng trong học tập của học sinh và thực hiện đánh giá việc học trong khi vẫn duy trì một môi trường học tập tích cực.

ClassPoint đã giúp như thế nào

Thay vì phải sử dụng nhiều trang web của bên thứ ba để tạo các bài học Toán tương tác, Vivienn đánh giá cao các tính năng tích hợp PowerPoint của ClassPoint giúp giảm thời gian thiết kế bài học.

Sau đây là một vài ví dụ về các hoạt động hỗ trợ ClassPoint mà Vivienn đã chia sẻ trong hội thảo trên web:

Với các câu trả lời của sinh viên đã gửi, Vivienn đã thúc đẩy các cuộc thảo luận trong lớp bằng cách chỉ định sinh viên thể hiện quá trình suy nghĩ của họ thông qua chức năng vẽ trang trình bày. Điều này khuyến khích việc giảng dạy ngang hàng và đồng thời là một cách tuyệt vời để nâng cao sự tự tin của học sinh đối với môn học.

Bạn có thể tìm thấy các chiến lược khác mà Vivienn đã chia sẻ trong bản ghi của hội thảo trên web. Xem để tìm hiểu thêm!

Ngoài ra, bạn có thể tải xuống toàn bộ các slide hoạt động được sử dụng trong lớp của Vivienn cho các bài học Toán tương tác (cùng với nền bảng trắng có chủ đề tiền bạc) bằng cách nhấp vào nút bên dưới.

Vanessa Tsang

About Vanessa Tsang

I’m an educator and trainer who’s very passionate about sharing different and fun ways to engage learners. I’ve been interested in creative teaching methods since I was a kid…my favorite movie and inspiration came from Dead Poets Society!

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.