Apakah Pendidikan STEAM? Panduan Ringkas untuk Pendidikan STEAM di Bilik Darjah Abad ke-21

Sara Wanasek

Sara Wanasek

Apakah Pendidikan STEAM? Panduan Ringkas untuk Pendidikan STEAM di Bilik Darjah Abad ke-21

Pendidikan STEAM (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, Seni dan Matematik), perkembangan daripada STEM asal (Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik) yang diperkenalkan pada awal abad ke-21, adalah rangka kerja pendidikan yang berpunca daripada (pun dimaksudkan) permintaan untuk membina kreativiti dan kemahiran berfikir kritis di kalangan belia.

Menggabungkan A dalam STEAM—seni—membawa ungkapan peribadi, empati, pembuatan makna dan tujuan apa yang anda pelajari.

Dr. Kristin Cook, dekan bersekutu Sekolah Pendidikan Annsley Frazier Thornton bellarmine

Sebagai pendidik abad ke-21, kami ingin menyediakan pelajar untuk menjadi individu holistik yang dilengkapi dengan kemahiran yang diperlukan untuk menghadapi cabaran dunia semasa. Dan pendidikan STEAM sangat relevan dalam era Kecerdasan Buatan yang berkembang, kerana ia memberi kuasa kepada pelajar untuk menyesuaikan diri dengan landskap yang sentiasa berubah, memastikan mereka bersedia untuk tuntutan masa depan.

Jadi, apakah pendidikan STEAM, dan bagaimana anda boleh melaksanakan dengan berkesan di dalam bilik darjah anda? Teruskan membaca untuk mengetahui!

Apakah Pendidikan STEAM?

What is STEAM Education?

STEAM stands for Science, Technology, Engineering, Arts, and Mathematics. This interdisciplinary framework aims to equip students with a diverse skill set, to prepare them for a future where cross-disciplinary skills are necessary. Each component of STEAM contributes unique elements to the learning process:

Science: Encourages curiosity, observation, and experimentation, fostering an understanding of the natural world.
Technology: Involves the use of tools, software, and digital platforms to solve problems and enhance learning experiences.
Engineering: Promotes design thinking and problem-solving through hands-on projects and the engineering design process.
Arts: Incorporates creativity and expression through various artistic mediums, fostering a holistic approach to learning.
Mathematics: Provides the foundational skills for logical reasoning, quantitative analysis, and problem-solving.

The goal of STEAM Education is to equip students with the ability to approach challenges from various angles, shaping them into flexible learners, capable of applying various skills to novel situations.

STEM lwn STEAM

Walaupun STEM memberi tumpuan kepada subjek teras Sains, Teknologi, Kejuruteraan, dan Matematik, STEAM menyuntik kreativiti ke dalam campuran dengan menggabungkan Seni. Penyerapan unsur-unsur artistik ini meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal yang digunakan dalam STEM.

Apakah Pendidikan STEAM?

STEAM lahir daripada permintaan kreativiti dan pemikiran kritis dalam menangani cabaran kompleks pada abad ke-21. Ia memasukkan semula unsur humanisasi ke dalam bidang STEM. Dalam dunia di mana teknologi bersilang dengan pengalaman manusia dan cabaran masyarakat, gabungan Seni dengan disiplin STEM membolehkan pelajar mendekati masalah dengan pemikiran dan empati yang pelbagai.

Kedua-dua STEM dan STEAM bertujuan untuk menyediakan pelajar dengan pendidikan komprehensif yang menyediakan mereka untuk menghadapi cabaran dunia moden. Pilihan antara STEM dan STEAM sering mencerminkan objektif pendidikan, dengan STEAM meletakkan penekanan yang lebih besar terhadap integrasi ekspresi artistik dan kreativiti dalam kurikulum dan STEM pada pemikiran analitikal.

WAP BATANG
Bidang TumpuanSains, Teknologi, Kejuruteraan, Sains Matematik, Teknologi, Kejuruteraan, Matematik, Seni
Penekanan KemahiranMenekankan pemikiran analitikal, penaakulan logik dan penyelesaian masalahMengintegrasikan kreativiti sebagai elemen penting dalam menyelesaikan masalah dan pemikiran kritikal
Objektif Pendidikan Memberi tumpuan kepada kemahiran teknikal dan kemahiran analisisMatlamat untuk pendidikan yang seimbang termasuk kreativiti, empati

Mengapa Pendidikan STEAM Penting pada tahun 2024?

Oleh kerana industri menjadi lebih didorong oleh teknologi dan antara disiplin, individu yang berpendidikan di STEAM lebih bersedia untuk menavigasi kerumitan tenaga kerja moden kerana faedah seperti ini:

 • Kebolehsuaian: Menggabungkan kemahiran teknikal dengan pemikiran kreatif untuk melengkapkan pelajar dengan kesesuaian yang diperlukan untuk menavigasi dunia yang pesat berubah, terutamanya dalam era AI yang berkembang.
 • Kesediaan Kerjaya: Pelajar yang mempunyai kemahiran STEAM holistik diletakkan untuk menjadi lebih berdaya saing dari segi ekonomi. Pendidikan STEAM melengkapkan pelajar dengan set kemahiran yang pelbagai, memastikan mereka bersedia untuk kerjaya yang dinamik dan didorong oleh teknologi masa depan.
 • Menangani masalah yang kompleks dan berkembang: Cabaran moden sering memerlukan pendekatan interdisipliner. Pendidikan STEAM memupuk keupayaan untuk menangani masalah yang kompleks dengan mengintegrasikan pengetahuan dari pelbagai disiplin.
 • Kerjasama Antara Disiplin: Gunakan STEAM untuk membantu pelajar memahami bagaimana pelbagai mata pelajaran bekerjasama, mencerminkan sifat kerjasama banyak tempat kerja dan industri moden.
 • Penghayatan Budaya dan Seni: Kemasukan seni dalam STEAM memupuk responsif budaya dan penghargaan terhadap ekspresi seni, menyumbang kepada pembangunan individu yang serba boleh dan bersedia masa depan.

Cara Melaksanakan STEAM di dalam Bilik Darjah: 5 Strategi Utama

Salah Faham Umum mengenai Pendidikan STEAM

Salah faham umum mengenai pendidikan STEAM adalah bahawa ia hanya berkisar pada pengajaran sains, teknologi, kejuruteraan, seni, dan matematik sebagai mata pelajaran yang berasingan dan terpencil. Pada hakikatnya, STEAM menekankan integrasi disiplin ini untuk menggalakkan pendekatan holistik dan antara disiplin untuk pembelajaran.

Dan ini dapat dicapai melalui integrasi berkesan unsur-unsur berikut di dalam bilik darjah:

 1. Pembelajaran Berasaskan Projek : Menggabungkan aktiviti pembelajaran berasaskan projek secara langsung yang menggalakkan pelajar menerapkan pengetahuan dan kemahiran dari pelbagai disiplin untuk menyelesaikan masalah.
 2. Sambungan Silang Kurikulum: Serlahkan hubungan antara pelbagai mata pelajaran STEAM semasa pelajaran.
 3. Integrasi Teknologi: Penggunaan teknologi pendidikan adalah aspek asas pendidikan STEAM. Pelajar belajar untuk memanfaatkan alat dan sumber teknologi seperti alat pengajaran yang disyorkan ini dan alternatif ChatGPT ini untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hubungan antara disiplin ini melalui gamifikasi, kerjasama, AR dan VR, simulasi dan makmal maya.
 4. Pembelajaran Berasaskan Pertanyaan : Menggalakkan pelajar untuk bertanya soalan dan melakukan penyelidikan yang merangkumi pelbagai disiplin.
 5. Kerjasama dan Komunikasi: Menggalakkan kerjasama antara pelajar untuk bekerja pada kemahiran komunikasi mereka, secara bertulis dan lisan., 

14 Petua Mudah untuk Bermula dengan Pengajaran STEAM


Melaksanakan STEAM ke dalam bilik darjah anda boleh menjadi proses yang menarik dan bermanfaat. Ingat bahawa melaksanakan pendekatan baru adalah proses beransur-ansur, dan tidak mengapa untuk memulakan kecil. Dari masa ke masa, anda boleh mengembangkan usaha anda apabila anda dan pelajar anda menjadi lebih selesa.

Strategi Pendidikan STEAM

Berikut ialah beberapa cara awal untuk bermula:

 1. Utamakan aktiviti dan projek amali: Melibatkan pelajar dalam pengalaman ketara yang melibatkan membina, bereksperimen, dan menyelesaikan masalah, memupuk pemahaman yang lebih mendalam tentang konsep STEAM.
Refer here for a list of hands-on project-based learning ideas for your STEAM classroom.
 1. Tekankan aplikasi dunia sebenar konsep STEAM: Sambungkan pembelajaran bilik darjah dengan senario praktikal, kehidupan sebenar, menunjukkan kaitan STEAM dalam menangani cabaran kontemporari.
 2. Memberi peluang kepada pilihan pelajar dalam projek: Memupuk autonomi dan kreativiti dengan membolehkan pelajar memilih aspek projek, mempromosikan pemilikan dan pengalaman pembelajaran peribadi.
 3. Menggalakkan pembelajaran kolaboratif melalui projek kumpulan: Membangunkan kemahiran kerja berpasukan dan komunikasi dengan menstrukturkan projek-projek yang memerlukan pelajar untuk bekerjasama, mencerminkan sifat kerjasama profesion STEAM.
Encourage collaboration in the classroom with effective grouping. 
 1. Masukkan ungkapan artistik ke dalam aktiviti STEAM: Mengintegrasikan seni untuk merangsang kreativiti dan pemahaman holistik, menunjukkan bagaimana elemen seni meningkatkan penyelesaian masalah dan inovasi dalam STEM.
 2. Manfaatkan alat dan platform teknologi untuk pembelajaran yang dipertingkatkan: Menggunakan alat digital untuk memperkayakan pelajaran, menawarkan pengalaman pembelajaran interaktif, simulasi, dan pembelajaran multimedia untuk meningkatkan pemahaman dan penglibatan.
Start incorporating tech in your classroom with interactive teaching tools like ClassPoint, to infuse interactive quizzes and gamification in any lesson.
 1. Susun lawatan lapangan ke tempat berkaitan STEAM atau jemput penceramah tetamu: Menyediakan pengalaman secara langsung dengan mendedahkan pelajar kepada aplikasi, industri, dan profesional dunia sebenar, memberi inspirasi kepada minat yang lebih mendalam dalam bidang STEAM.
 2. Memperkenalkan elemen gamification untuk pengalaman pembelajaran yang lebih interaktif: Tanamkan elemen berasaskan permainan untuk menjadikan pembelajaran menyeronokkan, memotivasi pelajar melalui cabaran dan pertandingan yang mengukuhkan konsep STEAM.
Refer here for a repository of gamification ideas you can incorporate in your STEAM classroom.
 1. Sambungkan konsep STEAM ke peristiwa semasa atau isu kontemporari: Kaitkan kandungan bilik darjah dengan situasi dunia sebenar, menunjukkan kesan segera dan kaitan STEAM dalam menangani cabaran masyarakat.
 2. Mempamerkan kerja pelajar melalui persembahan, pameran, atau pameran sains: Menyediakan platform untuk pelajar memaparkan projek dan penemuan mereka, memupuk keyakinan, kemahiran komunikasi, dan rasa pencapaian.
 3. Luangkan masa untuk pelajar meneroka minat mereka dalam rangka kerja STEAM: Memupuk rasa ingin tahu dengan memberi pelajar fleksibiliti untuk menyelidiki bidang minat tertentu, menggalakkan pendekatan yang didorong oleh semangat untuk belajar.
 4. Menggalakkan aktiviti refleksi untuk metakognisi dan pemahaman yang lebih mendalam: Memupuk kesedaran diri dan pemikiran kritikal dengan menggabungkan latihan refleksi, membantu pelajar memahami proses pembelajaran mereka dan meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah.
Explore a list of Cognitive Learning Ideas to help build metacognitive skills among your students. 
 1. Menghadiri bengkel atau mencari peluang pembangunan profesional untuk meningkatkan pemahaman anda: Kekal dikemas kini mengenai kaedah dan sumber pengajaran terkini, terus meningkatkan keupayaan anda untuk mengintegrasikan STEAM ke dalam kurikulum dengan berkesan.
 2. Bekerjasama dengan guru lain di sekolah atau daerah anda untuk berkongsi sumber dan idea: Bekerjasama dengan rakan sekerja untuk mewujudkan rangkaian sokongan untuk berkongsi amalan terbaik, sumber, dan pendekatan inovatif untuk pendidikan STEAM.

8 Idea untuk Menguatkan Keseronokan di Bilik Darjah STEAM Dari Semua Peringkat Umur

Aktiviti STEAM lancar mengintegrasikan pelbagai disiplin ke dalam pengalaman yang menyeronokkan dan pendidikan. Sama ada membina struktur baru dengan Lego, menggabungkan aspek teknikal dengan projek seni, atau program interaktif pengekodan untuk membongkar dunia teknologi, aktiviti ini menawarkan platform dinamik untuk penerokaan secara langsung.

Aktiviti Pendidikan STEAM
 1. Struktur Bangunan
  • Zaman Muda: Gunakan blok bangunan atau barangan harian (seperti jerami dan marshmallow) untuk membina struktur mudah.
  • Zaman Lebih Tua: Memperkenalkan prinsip kejuruteraan dengan mencabar pelajar untuk membina struktur yang lebih rumit menggunakan bahan seperti tusuk gigi, spageti, atau batang popsicle.
 2. Cabaran Pengekodan
  • Zaman Lebih Muda: Terlibat dalam aplikasi pengekodan visual atau permainan untuk memperkenalkan konsep pengekodan asas.
  • Umur Lebih Lama: Terokai bahasa pengekodan seperti Scratch, Python, atau JavaScript untuk membuat projek interaktif atau permainan.
 3. Teka-teki matematik dan Permainan
  • Zaman Muda: Menggabungkan teka-teki matematik yang menyeronokkan, permainan papan, atau aktiviti yang melibatkan pengiraan, pengisihan, dan aritmetik asas.
  • Zaman Lebih Tua: Menangani teka-teki matematik yang lebih kompleks, permainan logik, atau cabaran matematik untuk meningkatkan kemahiran menyelesaikan masalah.
Try this pre-made PowerPoint puzzle template for an interactive puzzle game.
 1. Pelancaran Roket Air
  • Zaman Muda: Buat roket air mudah menggunakan botol plastik untuk memperkenalkan prinsip asas fizik dan pelancaran.
  • Zaman Tua: Membina roket air yang lebih maju dengan ciri-ciri tambahan untuk penerokaan aerodinamik yang lebih mendalam dan dinamik pelancaran.
 2. Memasak Ketuhar Suria
  • Zaman Muda: Bina ketuhar solar asas menggunakan kadbod dan kerajang aluminium untuk memasak makanan ringan atau barangan haba mudah menggunakan tenaga suria.
  • Zaman Lebih Tua: Jurutera ketuhar solar yang lebih canggih dengan elemen reka bentuk tambahan untuk memasak eksperimen dan perbincangan mengenai tenaga solar.
 3. Lendir magnetik
  • Zaman Muda: Terlibat dalam aktiviti pembuatan lendir magnetik asas untuk meneroka sisi magnet yang suka bermain dan tekstur langsing.
  • Zaman Yang Lebih Tua: Selami pemahaman yang lebih komprehensif tentang kemagnetan dan kimia dengan mencipta variasi lanjutan lendir magnetik.
 4. DIY Kaleidoscope
  • Zaman Muda: Kraf kaleidoskop mudah menggunakan tiub kadbod, cermin, dan bahan berwarna-warni untuk memperkenalkan optik asas dan kegembiraan mencipta corak.
  • Zaman Lebih Tua: Jurutera rumit kaleidoskop dengan komponen reka bentuk tambahan, membincangkan konsep yang lebih maju yang berkaitan dengan optik dan corak cahaya.
 5. Cabaran Kejuruteraan Alam Sekitar
  • Zaman Muda: Mengajar pelajar prinsip asas masalah alam sekitar dan penyelesaian seperti pengasingan sampah, penapisan air dan penanaman untuk tujuan.
  • Zaman Yang Lebih Tua: Peserta menyelidik isu-isu alam sekitar, penyelesaian kejuruteraan reka bentuk untuk menangani masalah tertentu (contohnya, pengurangan sisa), menganotasi reka bentuk mereka menggunakan ClassPoint, dan membentangkan idea dan penyelesaian mereka kepada penonton.
Engage interactive teaching tools such as Drag and Drop, and annotation tools for engaging presentations. 
For a comprehensive collection of STEAM lesson plans, feel free to explore the resources below or the lesson plans from PBS or Nasco Education for detailed guides and inspiration.

Masa Depan Pendidikan STEAM: Apa yang Boleh Dijangkakan

Secara keseluruhan, masa depan pendidikan STEAM akan dicirikan oleh penyesuaian berterusan, menekankan kepentingan untuk kekal tangkas dan mengintegrasikan metodologi dan alat baru untuk melengkapkan pelajar untuk masa depan.

Masa Depan Pendidikan STEAM

Teknologi baru muncul, seperti kecerdasan buatan dan realiti maya, dijangka memainkan peranan penting dalam mengubah pendidikan STEAM. Alat ini akan menawarkan pengalaman pembelajaran yang lebih mendalam, meningkatkan penglibatan dan pemahaman pelajar. Kerjasama global bersedia untuk menjadi semakin berleluasa, membolehkan pelajar dari pelbagai latar belakang untuk bekerjasama dalam projek-projek dan memupuk perspektif silang budaya dan penyelesaian masalah kolaboratif.

Satu lagi trend yang ketara untuk diperhatikan ialah peralihan ke arah laluan pembelajaran peribadi. Dengan memanfaatkan platform penyesuaian dan analisis data, guru boleh menyesuaikan kandungan pendidikan untuk pelajar individu. Sebagai tindak balas kepada cabaran alam sekitar yang mendesak, mengintegrasikan perspektif ekologi ke dalam kurikulum akan menjadi lebih meluas, menggalakkan pelajar untuk meneroka penyelesaian yang mampan.

Fikiran Akhir

Ketahuilah bahawa anda mempunyai gambaran menyeluruh dan ringkas mengenai pendidikan STEAM, sudah tiba masanya untuk menggabungkan pendidikan STEAM di dalam bilik darjah anda. Dengan memecahkan sempadan subjek, memupuk kreativiti, dan mempromosikan penyelesaian masalah dunia sebenar melalui STEAM, anda boleh memberi inspirasi dan membimbing pelajar anda untuk membangunkan kemahiran yang pelbagai yang diperlukan dalam dunia yang pesat berkembang hari ini.

Ketahui pelbagai pedagogi pengajaran abad ke-21 yang lain di sini.

Sara Wanasek

About Sara Wanasek

Sara Wanasek is a PowerPoint expert with a deep understanding of education technology tools. She has been writing for ClassPoint for over 3 years, sharing her knowledge and insights in educational technology and PowerPoint to teachers. Her passion extends beyond writing, as she also shares innovative ideas and practical presentation tips on ClassPoint's YouTube channel. If you are looking for innovative ideas and practical tips to elevate your presentations as well as the latest trends in educational technology, be sure to check out it out for a wealth of insightful content.

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.