การจัดการชั้นเรียน

48 Articles

4 การติชมนักเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

4 การติชมนักเรียนอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ

Chinapat Rachrugs
Chinapat Rachrugs
คำแนะนำ 5 ชิ้นเพื่อการสอนออนไลน์ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

คำแนะนำ 5 ชิ้นเพื่อการสอนออนไลน์ที่มีส่วนร่วมมากขึ้น

Dr. John Yan
Dr. John Yan

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.