Nâng cao kỹ năng tư duy bậc cao với tích hợp AI

Amelia Febriani

Amelia Febriani

Nâng cao kỹ năng tư duy bậc cao với tích hợp AI

Việc tích hợp AI (Trí tuệ nhân tạo) vào mọi mặt, cụ thể hơn là trong giáo dục ngày càng trở nên nổi bật. Từ việc hỗ trợ lập kế hoạch bài học, cung cấp phản hồi, hỗ trợ viết bài luận và với tư cách là đối tác học tập, chúng tôi thấy có nhiều cách để sử dụng AI trong việc cải thiện các hướng dẫn trong lớp học.

Tuy nhiên, ở khía cạnh khác, sự trỗi dậy của AI cho thấy sự cấp bách trong việc trang bị cho học sinh các kỹ năng tư duy bậc cao, chẳng hạn như tư duy phản biện và phân tích. Vì vậy, thay vì xem AI như một công cụ cản trở HOTS, tại sao chúng ta không nghĩ về cách chúng ta có thể sử dụng AI để tăng cường HOTS?

Tư duy bậc cao

Tư duy bậc cao bao gồm tư duy từ 3 cấp độ cao nhất của thang phân loại Bloom: phân tích, khả năng giải cấu trúc thông tin và/hoặc kiểm tra thông tin đó từ các quan điểm khác nhau; đánh giá, khả năng hình thành các phán đoán có học thức và hình thành các bài phê bình có liên quan; sáng tạo, khả năng trình bày thông tin đã học theo những cách mới và độc đáo. Kỹ năng tư duy cấp cao hơn đòi hỏi học sinh phải sử dụng tư duy phản biện. Tư duy phản biện xảy ra khi người học có thể hình thành sự hiểu biết, mối liên hệ và phán đoán của riêng họ dựa trên thông tin đã học.

Một trong những cách chúng ta có thể thúc đẩy HOTS ở học sinh là đặt câu hỏi. Đặt câu hỏi là một công cụ mà giáo viên sử dụng hàng ngày trong giảng dạy, tuy nhiên, mục đích của các câu hỏi thúc đẩy HOTS không phải là để nhớ lại các sự kiện hoặc thông tin mà là để khuyến khích học sinh suy nghĩ và hiểu sâu hơn về tài liệu. Những câu hỏi như vậy thúc đẩy sinh viên tìm hiểu sâu hơn về tài liệu và giúp họ hình thành sự hiểu biết toàn diện hơn để áp dụng hiệu quả thông tin trong môi trường thực tế.

Các câu hỏi tư duy ở cấp độ cao hơn là những câu hỏi mở khuyến khích người học khám phá chủ đề ở cấp độ sâu hơn bằng cách cho phép họ sử dụng kiến thức và kỹ năng của mình. Câu hỏi mở là câu hỏi không thể trả lời bằng câu trả lời có, không hoặc vài từ đơn giản. Những loại câu hỏi này yêu cầu người trả lời phải suy nghĩ nghiêm túc về thông tin họ đã học được và phát triển một câu trả lời gắn kết và phù hợp.

Các loại câu hỏi phân loại của Bloom

Tư duy bậc cao với các câu hỏi phân loại của Bloom
Cấp độ 1: Ghi nhớ – Nhắc lại thông tinLà gì…?
Đó là ai…?
Bạn có thể kể tên…?
Mô tả những gì đã xảy ra sau khi…
Những gì đã xảy ra sau…?
Cấp độ 2: Hiểu – Thể hiện sự hiểu biết về các sự kiện, khái niệm và ý tưởngBạn có thể giải thích lý do tại sao…?
Bạn có thể viết bằng lời của bạn?
Viết một dàn ý ngắn gọn về…
Bạn có thể làm rõ…?
Bạn nghĩ ai….?
Ý tưởng chính là gì?
Cấp độ 3: Áp dụng – Giải quyết vấn đề bằng cách áp dụng kiến ​​thức, dữ kiện, kỹ thuật và quy tắc theo một cách độc đáoBạn có biết một trường hợp khác mà…?
Chứng minh các ký tự nhất định giống hoặc khác nhau như thế nào.
Minh họa cách hệ thống niềm tin và giá trị của các nhân vật được trình bày trong câu chuyện.
Bạn sẽ hỏi những câu hỏi gì về…?
Bạn có thể minh họa …?
… (nhân vật) phải đối mặt với sự lựa chọn nào?
Cấp độ 4: Phân tích – Chia nhỏ thông tin thành các phần để khám phá các kết nối và mối quan hệNhững sự kiện nào không thể xảy ra?
Nếu … xảy ra, cái kết có thể là gì?
Làm thế nào là … tương tự như …?
Bạn có thể phân biệt giữa …?
Bước ngoặt là gì?
Có vấn đề gì với…?
Tại sao … những thay đổi xảy ra?
Cấp độ 5: Đánh giá – Biện minh hoặc bảo vệ một vị trí hoặc quá trình hành độngĐánh giá giá trị của…
Bạn có thể bảo vệ quan điểm của nhân vật về…?
Bạn có nghĩ rằng … là một điều tốt hay xấu?
Bạn có tin…?
Hậu quả là gì…?
Vì sao nhân vật chọn…?
Làm thế nào bạn có thể xác định động lực của nhân vật khi…?
Cấp độ 6: Sáng tạo – Tạo ra những ý tưởng, sản phẩm hoặc cách nhìn nhận sự vật mớiĐiều gì sẽ xảy ra nếu…?
Bạn có thể thấy một giải pháp khả thi cho…?
Bạn có đồng ý với các hành động không?…với các kết quả?
Ý kiến của bạn về…?
Bạn tưởng tượng điều gì sẽ xảy ra nếu… có một sự lựa chọn khác?
Phát minh ra một kết thúc mới.
Bạn sẽ viện dẫn điều gì để bảo vệ hành động của…?

Các câu hỏi phân loại của Bloom cho kỹ năng tư duy bậc cao

Để tạo ra các câu hỏi ở cấp độ cao hơn, giáo viên phải có hiểu biết sâu sắc về bài học và có thể suy nghĩ về cách học sinh có thể sử dụng thông tin được trình bày để phân tích, đánh giá và tạo ra những ý tưởng và quan điểm mới. Ngoài ra, giáo viên phải xem xét cách học sinh có thể áp dụng thông tin này trong bối cảnh mới và khác.

Một trong những công cụ có thể giúp giáo viên đặt câu hỏi là sử dụng các động từ hành động có liên quan đến từng trật tự tư duy của thang phân loại Bloom. Những động từ hành động này xác định loại câu trả lời mà một câu hỏi hoặc mục tiêu yêu cầu và thường được sử dụng làm từ đầu tiên trong câu hỏi hoặc hướng dẫn bậc cao hơn. Ví dụ về các động từ hành động tư duy bậc cao và cách chúng liên quan đến chỉ dẫn bao gồm:

Cấp độ phân loại của BloomĐộng từ hành độngVí dụ
Áp dụngThực hành, Chỉ định, Hoàn thành, Xây dựng, Vẽ đồ thị, Vẽ“Hoàn thành câu sau: Học sinh quên (ở đó/của họ) cuốn sách.”
phân tíchSo sánh/Đối chiếu, Giải thích, Tách biệt, Suy luận, Nêu đặc điểm“Giải thích sự khác biệt giữa nhân vật chính và nhân vật phản diện.”
Đánh giáĐánh giá, Phê bình, Bảo vệ, Đánh giá, Hỗ trợ, Chọn“Hãy chọn lý lẽ nào hợp lý nhất và bảo vệ sự lựa chọn đó.”
Tạo nênThiết kế, Trình bày, Phát triển, Tạo, Mô hình, Phác thảo“Thiết kế bản trình bày đa phương tiện để giải thích cuốn sách được chỉ định.”

Điều cần thiết là giáo viên phải có chủ đích và cân nhắc trong việc đặt ra các câu hỏi thúc đẩy HOTS và tạo ra một môi trường thúc đẩy sự sáng tạo, hợp tác và tư duy phản biện.

Trí tuệ nhân tạo và tư duy bậc cao

“AI (Trí tuệ nhân tạo) đề cập đến sự phát triển của các hệ thống máy tính có thể thực hiện các tác vụ thường yêu cầu trí thông minh của con người, chẳng hạn như học tập, giải quyết vấn đề, nhận dạng mẫu, ra quyết định và xử lý ngôn ngữ tự nhiên. Các hệ thống AI sử dụng các thuật toán và mô hình toán học để phân tích dữ liệu, học hỏi kinh nghiệm và đưa ra dự đoán hoặc quyết định dựa trên các mẫu và thông tin chi tiết mà chúng thu được.”

Đoạn này là câu trả lời từ một trong những nền tảng AI khi chúng tôi yêu cầu nó giải thích AI là gì. Giờ đây, học sinh có thể dễ dàng nhận được câu trả lời giống như ví dụ trước, tạo bản trình bày và nhận phản hồi về bài viết của mình trong tích tắc. Thay vì cấm sử dụng AI, giáo viên cần xem nó như một công cụ có thể nâng cao khả năng giảng dạy. Giáo viên cần bắt đầu sử dụng AI để hỗ trợ họ trong việc giảng dạy, đặc biệt là để thúc đẩy các kỹ năng tư duy bậc cao trong lớp học.

Liên quan đến các câu hỏi ở cấp độ cao hơn, AI có thể giúp giáo viên bằng cách phân tích nội dung bài học và đưa ra ý tưởng cho các câu hỏi ở cấp độ cao hơn, phân tích câu trả lời của học sinh và đưa ra phản hồi được cá nhân hóa, phân tích các mẫu trong câu trả lời của học sinh và xác định các lĩnh vực mà học sinh có thể gặp khó khăn sau đó. tạo ra những câu hỏi thách thức học sinh suy nghĩ sâu sắc hơn và phản biện.

Tóm lại, AI cũng có thể giúp chúng ta suy nghĩ chín chắn. Chắc chắn, một số yếu tố không thể thay thế như bối cảnh văn hóa, giá trị, chuẩn mực và niềm tin của cộng đồng trường học, những yếu tố này phải là một phần của các câu hỏi cấp cao hơn. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng AI, giáo viên giờ đây cũng buộc phải suy nghĩ chín chắn về bài học của họ và cuối cùng là mục đích của bài học.

Giải phóng sức mạnh của ClassPoint AI cho các kỹ năng tư duy bậc cao hơn

ClassPoint AI cách mạng hóa sự tham gia của lớp học và phát triển Kỹ năng Tư duy bậc cao (HOTS) bằng cách tạo ngay các câu hỏi đố vui từ các trang trình bày PowerPoint. Công cụ này kết hợp liền mạch với các bài thuyết trình của bạn, mang lại hiệu quả và chiều sâu cho chiến lược giảng dạy của bạn.

Tạo câu đố tức thì

Chỉ với một vài cú nhấp chuột, các nhà giáo dục có thể chuyển đổi các trang trình bày PowerPoint của họ thành các câu đố tương tác. ClassPoint AI phân tích nội dung của bạn và nhanh chóng tạo ra nhiều loại câu hỏi khác nhau, bao gồm Nhiều lựa chọn, Câu trả lời ngắn và Điền vào chỗ trống. Tính tức thời này đảm bảo rằng luồng giảng dạy của bạn không bị gián đoạn, giữ cho học sinh tham gia và trên ngón chân của họ.

Sự phức tạp về nhận thức

ClassPoint AI không chỉ là đặt câu hỏi; Đó là về việc đặt câu hỏi đúng. Bằng cách phù hợp với các cấp độ phân loại của Bloom, công cụ này đảm bảo rằng các câu hỏi được tạo ra thách thức học sinh không chỉ ghi nhớ mà còn phân tích, đánh giá và sáng tạo. Sự liên kết này đảm bảo một bài tập nhận thức cân bằng, thúc đẩy học sinh thành thạo các kỹ năng tư duy bậc cao.

Hỗ trợ đa ngôn ngữ

Tính toàn diện là trọng tâm của ClassPoint AI. Với khả năng đa ngôn ngữ, các nhà giáo dục và sinh viên từ các nền tảng ngôn ngữ đa dạng có thể truy cập và hưởng lợi từ công cụ này, đảm bảo rằng không có học sinh nào bị bỏ lại phía sau trong hành trình phát triển tư duy phê phán và kỹ năng phân tích.

Tích hợp hợp lý

Nói lời tạm biệt với việc tung hứng giữa các nền tảng và công cụ khác nhau. ClassPoint AI tích hợp liền mạch vào các bài thuyết trình PowerPoint của bạn, cho phép bạn tạo và bao gồm các câu hỏi đố vui một cách nhanh chóng. Điều này không chỉ tiết kiệm thời gian chuẩn bị quý giá mà còn đảm bảo rằng tất cả các tài liệu giảng dạy của bạn đều ở một nơi, sẵn sàng hoạt động khi bạn cần.

Nền tảng học tập toàn diện

ClassPoint AI là một phần của một hệ sinh thái lớn hơn bao gồm các câu đố tương tác, trò chơi hóa, công cụ thuyết trình và cộng đồng các nhà giáo dục. Sự tích hợp này đảm bảo một cách tiếp cận toàn diện để giảng dạy, cung cấp cho bạn tất cả các nguồn lực bạn cần để thúc đẩy một môi trường nơi các kỹ năng tư duy bậc cao có thể phát triển mạnh.

Thẩm quyền giải quyết:

Học.com. (nd). Câu hỏi tư duy bậc cao: Mục đích, Phân tích & Ví dụ. Học.com. https://study.com/learn/lesson/higher-order-thinking-câu hỏi-mục đích-analysis-examples.html

Học Khu Trung Tâm Red Hook. (nd). Phân loại của Bloom. Lấy từ https://www.redhookcentralschools.org/cms/lib/NY01000233/Centricity/Domain/3/Bloom.pdf


Bạn đang tìm kiếm một công cụ AI để thúc đẩy các kỹ năng tư duy bậc cao? Không cần tìm đâu xa ngoài ClassPoint! Được tích hợp vào Microsoft PowerPoint, ClassPoint bổ sung một trình tạo câu hỏi AI sẽ đọc các trang trình bày của bạn, các câu hỏi trả lời của sinh viên mà bạn có thể chạy mà không cần chuyển sang một công cụ riêng biệt và một loạt các công cụ giảng dạy tiện dụng khác ngay trong PowerPoint. Dùng thử ClassPoint miễn phí!

Amelia Febriani

About Amelia Febriani

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.