Cara Mencipta Kuliah Menarik dengan Pembelajaran Aktif

Ausbert Generoso

Ausbert Generoso

Cara Mencipta Kuliah Menarik dengan Pembelajaran Aktif

Kuliah telah lama menjadi ruji pendidikan tradisional, tetapi keberkesanannya dalam memastikan pelajar terlibat dan mengekalkan maklumat telah dipersoalkan. Pelajar sering bergelut untuk kekal fokus semasa kuliah yang panjang, yang membawa kepada penurunan hasil pembelajaran dan prestasi akademik yang lebih rendah.

Sebagai pendidik, adalah penting untuk mencari cara untuk mencipta kuliah yang menarik yang boleh menangkap dan mengekalkan tumpuan pelajar sepanjang proses pembelajaran. kenapa? Kuliah yang menarik telah ditunjukkan untuk meningkatkan motivasi pelajar, pengekalan maklumat dan prestasi akademik.

Jadi bagaimanakah seseorang memastikan pelajar terlibat semasa kuliah? Pembelajaran aktif.

Apabila pelajar terlibat secara aktif dalam pembelajaran mereka, mereka lebih cenderung untuk terus terlibat dan bermotivasi. Jadi bagaimana anda mencapai pembelajaran aktif semasa kuliah? Dalam artikel ini, kami akan meneroka cara kaedah pembelajaran aktif, seperti perbincangan kumpulan, penyelesaian masalah dan teknik interaktif lain, boleh membantu pelajar mengekalkan maklumat dengan lebih berkesan, dan cara meningkatkan penglibatan pelajar semasa kuliah boleh membawa kepada hasil pembelajaran pelajar yang lebih baik.

Apakah pembelajaran aktif?

Pembelajaran aktif ialah pendekatan pengajaran yang menggalakkan pelajar mengambil bahagian secara aktif dalam proses pembelajaran , bukannya hanya menerima maklumat secara pasif. Ini boleh melibatkan pelbagai aktiviti, daripada perbincangan kumpulan dan latihan penyelesaian masalah kepada aktiviti interaktif dalam kelas dan pengajaran rakan sebaya. Matlamat pembelajaran aktif adalah untuk meningkatkan penglibatan pelajar dan meningkatkan hasil pembelajaran dengan mencipta pengalaman bilik darjah yang lebih interaktif dan dinamik.

Pembelajaran aktif boleh mengambil pelbagai bentuk dan boleh disesuaikan agar sesuai dengan pelbagai persekitaran pembelajaran. Contohnya, dalam kelas Sains, pembelajaran aktif mungkin melibatkan pelajar menjalankan eksperimen atau melibatkan diri dalam simulasi untuk lebih memahami konsep saintifik. Dalam kelas Sastera, pembelajaran aktif mungkin melibatkan perbincangan kumpulan atau latihan penulisan kreatif untuk membantu pelajar menganalisis dan mentafsir karya sastera.

Bagaimana kuliah yang menarik membantu pelajar

Apabila bercakap tentang pengajaran, memastikan pelajar terlibat adalah cabaran yang dihadapi oleh kebanyakan pendidik. Walau bagaimanapun, faedah mencipta kuliah yang menarik adalah lebih daripada sekadar menarik tumpuan dan perhatian pelajar. Dengan memastikan kuliah menarik dan pelajar terlibat dalam proses pembelajaran, anda boleh membantu mereka mengembangkan pelbagai kemahiran.

Berikut ialah semua cara kuliah yang menarik memberi manfaat kepada pelajar dan cara pembelajaran aktif memainkan peranan penting dalam mencapainya:

1. Pengekalan maklumat yang lebih baik

 • Kuliah yang menggabungkan kaedah pembelajaran aktif, seperti perbincangan kumpulan dan aktiviti penyelesaian masalah, membantu pelajar menghubungkan maklumat baharu dengan pengetahuan sedia ada mereka. Ini memudahkan ingatan dan pengekalan bahan yang lebih baik, yang seterusnya boleh membawa kepada peningkatan prestasi akademik.

2. Peningkatan motivasi

 • Dengan menggunakan bahan dan contoh yang menarik, dan membenarkan pelajar mengambil peranan aktif dalam pembelajaran mereka, kuliah boleh meningkatkan motivasi pelajar untuk belajar. Teknik pembelajaran aktif, seperti projek kolaboratif dan simulasi dunia sebenar, boleh meningkatkan lagi motivasi dengan memberikan pelajar rasa pemilikan terhadap proses pembelajaran mereka.

3. Prestasi akademik yang lebih baik

 • Apabila kuliah direka bentuk untuk menarik, pelajar lebih cenderung untuk mengambil bahagian dalam perbincangan kelas, bertanya soalan dan berinteraksi dengan rakan sebaya mereka. Peningkatan penglibatan dan penyertaan aktif ini boleh membawa kepada pemahaman yang lebih baik tentang bahan, yang seterusnya boleh diterjemahkan kepada gred yang lebih tinggi dan prestasi akademik yang lebih baik.

4. Pembangunan kemahiran penting

 • Kuliah yang menarik boleh membantu pelajar mengembangkan kemahiran penting seperti pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan komunikasi. Teknik pembelajaran aktif, seperti main peranan dan kajian kes, boleh menawarkan pelajar peluang untuk menggunakan kemahiran ini dalam situasi dunia sebenar dan menyediakan mereka untuk kejayaan akademik dan kerjaya masa depan.

5. Persediaan untuk kerjaya masa depan

 • Kuliah yang menarik boleh membantu pelajar memperoleh kemahiran dan pengetahuan yang mereka perlukan untuk berjaya dalam kerjaya masa depan mereka. Dengan menyepadukan teknik pembelajaran aktif yang menekankan kerja berpasukan dan kepimpinan, kuliah boleh memberikan pelajar pengalaman praktikal dan keyakinan yang mereka perlukan untuk cemerlang di tempat kerja.

Satu perkara yang persamaan semua faedah ini ialah ia bergantung pada cara ceramah disampaikan. Cara yang baik untuk memberi satu adalah melalui pembelajaran interaktif, yang melibatkan melibatkan pelajar dengan aktiviti dan pembelajaran berkumpulan. Seorang profesor dari Harvard Graduate School of Education menjelaskan bahawa selepas menggabungkan pengajaran interaktif melalui tinjauan pendapat pelajar dan perbincangan rakan kongsi, pelajarnya menjadi lebih melabur dalam pembelajaran, meningkatkan pemahaman mereka dan “menggandakan hasil pembelajaran.”

“Pembelajaran aktif, bukan pasif, menjadikannya mustahil untuk tidur melalui kelas.”

Eric Mazur, Profesor Fizik dan Fizik Gunaan Balkanski di Sekolah Kejuruteraan dan Sains Gunaan Harvard

4 Cara untuk memasukkan pembelajaran aktif ke dalam kuliah

Pembelajaran aktif ialah strategi pengajaran yang berkuasa yang boleh membantu anda mencipta persekitaran pembelajaran yang lebih menarik dan berkesan. Dengan memasukkan aktiviti dan teknik interaktif ke dalam kuliah, anda boleh menggalakkan pelajar mengambil peranan aktif dalam pembelajaran mereka sendiri.

Mari kita terokai beberapa kaedah untuk memasukkan pembelajaran aktif ke dalam kuliah, termasuk penggunaan alat EdTech, ClassPoint!

1. Kuiz penonton anda

Satu cara anda boleh memastikan pelajar anda memahami kuliah yang anda sampaikan ialah dengan bertanyakan soalan kepada mereka tentang bahan tersebut untuk membolehkan mereka mengambil bahagian secara aktif dan menggunakan apa yang mereka pelajari. Ini boleh dilakukan dalam beberapa cara, seperti pengklik mengundi, menjalankan soalan kuiz respons khalayak atau menulis jawapan pada papan putih jika mereka tidak mempunyai peranti. Dengan mengemukakan soalan kepada kelas dan meminta pelajar menjawab dalam masa nyata, anda boleh mengukur pemahaman pelajar dan membuka kunci penyertaan aktif, terutamanya dengan alat EdTech.

Dengan memasukkan soalan interaktif ke dalam kuliah, anda boleh:

 • Menggalakkan penyertaan aktif dan penglibatan daripada semua pelajar
 • Berlatih mengingat semula menggalakkan pembelajaran/pemahaman & mengekalkan pengekalan
 • Terima maklum balas segera tentang pemahaman pelajar dan laraskan arahan dengan sewajarnya
 • Cetuskan perbincangan dan perdebatan dalam kalangan pelajar dengan mengemukakan soalan terbuka
 • Wujudkan bilik darjah yang lebih inklusif dengan membenarkan semua pelajar mengambil bahagian, termasuk mereka yang mungkin teragak-agak untuk bersuara di dalam kelas

Untuk menjalankan soalan respons khalayak tanpa mempelajari alat baharu atau menyulap berbilang tetingkap, cuba alat tambah Microsoft PowerPoint, ClassPoint .

ClassPoint ialah alat penglibatan khalayak semua dalam satu yang mempertingkatkan PowerPoint dengan alat pengajaran & pembentangan serta soalan kuiz interaktif . Terdapat pelbagai jenis soalan untuk dipilih termasuk Aneka Pilihan , Jawapan Pendek , Word Cloud dan soalan berbilang media lain seperti Muat Naik Imej . Anda boleh membuat dan menjalankan soalan dengan mudah secara langsung daripada pembentangan PowerPoint anda dan melihat hasil masa nyata, membolehkan anda mengukur pemahaman pelajar dengan serta-merta dan berkesan.

2. Think-Pair-Share

Think-Pair-Share ialah teknik pengajaran interaktif yang boleh meningkatkan penglibatan pelajar dengan ketara semasa kuliah. Proses ini melibatkan meminta pelajar untuk merenung soalan atau konsep secara individu, sebelum membincangkannya dengan rakan kongsi, dan kemudian berkongsi pemikiran mereka dengan seluruh kelas. Pendekatan ini menggalakkan pemikiran kritis, kerjasama dan kemahiran komunikasi, dan membolehkan pelajar melibatkan diri secara aktif dengan bahan tersebut.

Dengan memasukkan Think-Pair-Share ke dalam kuliah, anda boleh:

 • Galakkan pelajar berfikir dengan lebih mendalam tentang bahan dan mengembangkan idea mereka sendiri
 • Bantu pelajar membina keyakinan dalam menyatakan fikiran dan pendapat mereka
 • Membangunkan kemahiran komunikasi dan pemikiran kritis pelajar

Menggabungkan Think-Pair-Share ke dalam kuliah boleh dipermudahkan lagi dengan bantuan alat Pemilih Nama rawak ClassPoint boleh digunakan untuk mengumpulkan pelajar secara rawak & mudah untuk bahagian “Pair” Think-Pair-Share. Ini bukan sahaja menjimatkan masa dan usaha tetapi juga memastikan pelajar berpeluang bekerja dengan rakan sebaya yang berbeza, tanpa berat sebelah.

3. Tugasan kajian kes

Menetapkan kajian kes boleh memastikan pelajar sentiasa terlibat semasa kuliah, dan ini boleh membantu anda membuat kuliah yang bermakna. Dengan mempersembahkan senario dan masalah dunia sebenar , pelajar boleh menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka dalam suasana praktikal, yang menggalakkan pemikiran kritis, penyelesaian masalah dan kemahiran membuat keputusan. Kajian kes juga membolehkan pelajar mengembangkan pemahaman yang lebih mendalam tentang perkara itu, dan boleh digunakan untuk mencetuskan perbincangan dan perbahasan kelas.

Di samping itu, kajian kes boleh:

 • Galakkan kerjasama dan kerja berpasukan dalam kalangan pelajar, kerana mereka bekerjasama untuk menganalisis dan menyelesaikan masalah yang dikemukakan dalam kajian kes.
 • Memupuk kreativiti dan inovasi, kerana pelajar digalakkan untuk berfikir di luar kotak untuk mencari penyelesaian kepada masalah yang kompleks.
 • Menyediakan pengalaman pembelajaran yang lebih menarik dan tidak dapat dilupakan, kerana pelajar lebih cenderung untuk mengingati maklumat yang dipersembahkan dalam konteks senario dunia sebenar.

4. Kelas terbalik

Dalam bilik darjah terbalik, pelajar dibekalkan dengan bahan untuk disemak sebelum kelas, dan masa kelas digunakan untuk perbincangan, penyelesaian masalah dan aktiviti interaktif yang lain. Ini membolehkan pelajar mengambil peranan yang lebih aktif dalam pembelajaran mereka sendiri dan menggalakkan pemahaman yang lebih mendalam tentang bahan tersebut apabila mereka dapat memahami maklumat mengikut kadar mereka sendiri.

Pendekatan bilik darjah terbalik menawarkan beberapa faedah yang boleh meningkatkan penglibatan dan pembelajaran pelajar dengan ketara. Beberapa faedah ini termasuk:

 • Menyediakan pelajar pengalaman pembelajaran yang lebih diperibadikan
 • Memberi peluang kepada pelajar untuk menggunakan pengetahuan dan kemahiran mereka sendiri
 • Membantu untuk menggalakkan pengurusan masa dan kemahiran organisasi
 • Membolehkan lebih fleksibiliti dalam penjadualan dan rentak pembelajaran

Kesimpulan

Kesimpulannya, mencipta kuliah yang menarik adalah aspek penting dalam pengajaran yang berkesan. Kuliah yang menggabungkan kaedah pembelajaran aktif bukan sahaja meningkatkan motivasi dan penglibatan pelajar tetapi juga membantu pelajar mengekalkan maklumat dengan lebih baik, dan membangunkan kemahiran penting.

Menggunakan alatan teknologi seperti ClassPoint boleh memudahkan penggabungan aktiviti interaktif ke dalam kuliah, mempromosikan strategi pembelajaran aktif. Sebagai guru, kita mesti berusaha untuk mencipta kuliah yang menarik yang memupuk persekitaran pembelajaran yang terbuka dan kondusif. Cuba ClassPoint untuk meningkatkan kuliah anda dan menggalakkan pembelajaran aktif dalam bilik darjah anda. Pelajar anda akan berterima kasih kerananya, dan anda mungkin terkejut melihat betapa lebih menyeronokkan dan berkesan pengajaran boleh dilakukan dengan alat yang berkuasa ini!

Ausbert Generoso

About Ausbert Generoso

Ausbert Generoso is the Community Marketing Manager of ClassPoint. With 5 years of being a writer, his written work has always aimed to guide educators in their quest to create engaging learning environments. When he is not writing, he channels his creativity into crafting video content that equips teachers with the skills to master day-to-day presentations through simple to advanced PowerPoint tutorials over at ClassPoint's TikTok channel, raking 40 million total plays in just 3 months! Extending his efforts beyond blog and video creation, he also spearheads social media, reaching millions of ClassPoint users worldwide. Join Ausbert on this exciting journey as we revolutionize education together!

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.