Tema dan Idea Sambutan Hari Guru 2023 Malaysia

Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew

Tema dan Idea Sambutan Hari Guru 2023 Malaysia

Tema Hari Guru 2023

Hari Guru disambut setiap tahun pada tarikh 16 Mei. Tema Hari Guru tahun 2023 yang diumumkan oleh pihak Kementerian Pendidikan Malaysia (KPM) adalah “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”.

Huraian dan Maksud Tema Hari Guru 2023 “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”

Slogan Hari Guru tahun ini selaras dengan usaha kerajaan untuk membina sebuah masyarakat dan negara bangsa yang madani, maju, terampil dan beroreintasikan masa depan. 

Seperti yang diumumkan, konsep Hari Guru tahun ini adalah untuk membangkitkan roh dan jiwa guru ke arah memartabatkan profesion keguruan berteraskan Falsafah Pendidikan Guru untuk pembinaan negara bangsa. 

Jadi, Hari Guru tahun ini memfokuskan kepada peranan guru sebagai pemangkin atau penggerak dalam pembentukan generasi “madani” yang akan datang, iaitu sebuah generasi yang beradab, beretika dan maju dari segi pemikiran, kerohanian, dan material dengan menyemai nilai-nilai murni seperti semangat kekeluargaan dan perpaduan.

Apa yang menarik tentang slogan ini adalah perkataan “insani” yang digunakan. Guru sentiasa dianggap sebagai pakar subjek yang mempunyai kecekapan dalam bidang akademik. Namun begitu, dengan penggunaan frasa “Guru Insani”, tema Hari Guru 2023 memberi fokus bukan sahaja kepada pengetahuan dan kemahiran ataupun penguatkuasaan teknologi guru, tetapi juga sifat-sifat kemanusiaan yang baik seperti belas kasihan, keprihatinan, kesabaran dan empati terhadap pelajar.

Berikut adalah beberapa idea untuk menyambut Hari Guru 2023 bertema “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani” di sekolah anda.

10 Idea Sambutan Hari Guru 2023 Bertema “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”

 • Pertandingan Penulisan Kreatif/Puisi: Anjurkan pertandingan penulisan kreatif atau puisi dengan topik bertema “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”. Ini bukan sahaja dapat mengalakkan pelajar untuk menghargai peranan guru sebagai pemangkin generasi madani, ia juga boleh membantu pelajar meningkatkan kemahiran menulis mereka.
 • Sesi Perbincangan Guru: Anjurkan sesi perbincangan di mana guru dapat berkongsi pengalaman dan pengetahuan mereka tentang cara menjalankan peranan mereka sebagai pemangkin generasi madani. 
 • Sesi Penceramah: Serupa dengan idea sebelum ini, anda boleh anjurkan sesi penceramah antara guru tentang topik pendidikan untuk membina generasi beradab, beretika dan maju.
 • Aktiviti Permainan Peranan: Bahagikan pelajar kepada kumpulan-kumpulan kecil dengan Name Picker ClassPoint dan ciptakan situasi di mana seorang guru menghadapi pelbagai masalah dalam kelas seperti ketidakdisiplinan, pelajar yang kurang motivasi, atau konflik antara pelajar. Kemudian, pelajar diminta untuk memainkan peranan sebagai guru menggunakan kemahiran seperti kesabaran, empati, dan komunikasi efektif untuk menangani situasi tersebut sementara pelajar lain dalam kumpulan memainkan peranan sebagai pelajar dalam kelas. Aktiviti ini memberi peluang kepada pelajar untuk memahami dan menghargai peranan guru dan nilai-nilai terlibat. 
 • Pertandingan Seni: Anjurkan pertandingan seni seperti pertandingan lukisan bertajuk “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani” untuk memberikan peluang kepada pelajar untuk menunjukkan penghargaan mereka kepada guru mereka.
 • Persembahan Muzik/Koir: Anjurkan pertandingan persembahan Muzik/Koir berkaitan dengan tema “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani.”
 • Aktiviti Khidmat Masyarakat: Pelajar dan guru boleh menyumbang makanan terlebih sambutan Hari Guru kepada kanak-kanak kurang bernasib baik. Pelajar dan guru boleh bersama-sama melawat pusat kebajikan atau rumah anak yatim untuk memberikan makanan dan juga bantuan untuk memupuk sikap empati terhadap mereka yang memerlukan. 
 • Pertandingan Drama: Anjurkan pertandingan drama yang memaparkan peranan guru dalam membentuk generasi madani. Pelajar dapat menunjukkan kebolehan mereka dalam berlakon dan mempromosikan nilai-nilai madani.
 • Kuiz/Pertandingan Interaktif: Buat kuiz bertema “Guru Insani Pemangkin Generasi Madani”. Contohnya, guru boleh membuat kuiz teka-teki silang dengan petunjuk-petunjuk yang berkaitan dengan nilai-nilai yang perlu dimiliki oleh guru untuk membina generasi yang bersifat madani menggunakan Draggable Objects ClassPoint
 • Aktiviti Gaya “Pembelajaran Teradun”: Buat permainan putaran stesen di mana pelajar diberikan tugasan penyelesaian masalah yang memerlukan penggunaan nilai-nilai insani. Contohnya, pelajar boleh diberikan tugasan untuk mencipta pelan untuk mengurangkan buli di sekolah, atau meningkatkan usaha kitar semula. Aktiviti ini mendorong kerja berpasukan, kreativiti, dan kemahiran penyelesaian masalah. Guru boleh menggunakan Timer ClassPoint di setiap stesen untuk mejejaki masa. 

Harap idea-idea yang diberikan boleh membantu anda mengadakan sambutan Hari Guru 2023 yang penuh kreativiti dan keseronokan tahun ini.

Hari guru bukan sekadar sambutan dan persembahan sahaja, konsep dan tema hari guru wajar diintegrasikan dan diamalkan dalam pengajaran harian demi pembangunan generasi kami akan datang. Di sini adalah beberapa tips dan amalan terbaik yang anda boleh guna dalam pengajaran dan pembelajaran anda untuk membantu anda menjadi seorang guru pemangkin generasi madani:

Tips Menjadi Seorang Guru Pemangkin Generasi Madani

 1. Membina hubungan rapat dengan pelajar: Mengenali pelajar secara peribadi dan memahami kekuatan, kelemahan, dan gaya pembelajaran setiap pelajar anda. Dengan ini, guru boleh mencipta pengalaman pelajaran dan pembelajaran yang lebih suesuai dan bermakna dengan pelajar.
 2. Memupuk kesabaran dan empati: Guru yang memiliki sifat-sifat kesabaran dan empati dapat menunjukkan contoh yang baik kepada pelajar. Anda juga boleh mencipta persekitaran kelas yang menggalakkan inklusiviti seperti memastikan bahawa pelajar mendengar dan memahami perspektif rakan-rakan mereka mereka untuk memupuk sifat-sifat kesusilaan dan kemanusiaan dalam kalangan pelajar anda.  
 3. Membina kelas abad ke-21: Menerapkan pembelajaran berpusatkan pelajar  dan memastikan bahawa bahan dan aktiviti kelas anda dapat membantu pelajar mengembangkan kemahiran abad ke-21 mereka, seperti seperti kreativiti, kerjasama, kritis berfikir, dan kemahiran teknologi. Ini dapat dicapai melalui penggunaan alat-alat teknologi seperti ClassPoint dan sumber-sumber pembelajaran yang terkini, serta melalui strategi dan pendekatan pembelajaran Kemahiran Berfikir Aras Tinggi yang menggalakkan pelajar untuk berinteraksi dan berkolaborasi dalam kelas. 
 4. Menyediakan sokongan dan sumber yang mencukupi: Guru harus sentiasa memastikan pelajar diberikan sokongan dan sumber yang mencukupi untuk mencapai potensi mereka. Ini termasuk bahan-bahan pembelajaran, bantuan tambahan, dan bimbingan dalam kerjaya dan pengembangan diri. 
 5. Penguatkuasaan kemahiran teknologi Pendidikan: Guru juga harus giat memperoleh kemahiran teknologi pendidikan seperti menggunakan alat-alat pendidikan teknologi di sekolah untuk memanfaatkan pelajar. Guru juga harus berani mencuba alat-alat pendidikan teknologi yang baru dan terkini untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan juga penglibatan pelajar dalam bilik darjah. Selain latihan atau kursus latihan penggunaan alat teknologi pendidikan yang dianjurkan oleh pihak berkuasa pendidikan dan ClassPoint, guru juga boleh belajar daripada pelbagai sumber pembelajaran dalam talian seperti tutorial video dan blog yang memberikan panduan dan petua pembelajaran teknologi digital.

Harap tip-tip tersebut boleh membantu anda mencapai matlamat sebagai guru pemangkin generasi Madani Malaysia. Selamat Hari Guru kepada semua warga pendidik!

Zhun Yee Chew

About Zhun Yee Chew

Zhun Yee Chew is the Content Lead at ClassPoint. She aims to empower educators to build engaging classrooms through valuable and innovative content. Zhun is a passionate advocate and leader of educational transformation, as well as an educator. Before joining ClassPoint, she spent her past 7 years spearheading efforts to revolutionize education systems across different countries. She kickstarted an educational NGO, developed innovative solutions and curricula for various programmes, and actively volunteered with various NGOs and rural communities as an educator driving change.

Supercharge your PowerPoint.
Start today.

500,000+ people like you use ClassPoint to boost student engagement in PowerPoint presentations.